اخبار


آخرین اخبار

قرار گرفتن جناب دکتر حسن منصوری ترشیزی عضو هیأت علمی گروه شیمی معدنی در زمره دانشمندان دو درصد برتر دنیا در سال 2022

قرار گرفتن جناب دکتر حسن منصوری ترشیزی عضو هیأت علمی گروه شیمی معدنی در زمره دانشمندان دو درصد برتر دنیا در سال 2022

بر اساس آخرین ارزیابی انجام گرفته توسط دانشگاه استنفورد با استفاده از داده‌های پایگاه اسکوپوس، 5 تن از اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت. قرار گرفتن عضو هیئت علمی دانشگاه سی...
سخنرانی علمی دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا

سخنرانی علمی دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا

به اطلاع می رساند سخنرانی آقای دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا با موضوع <<"pluripotency network by repurposing CRISPR /Cas9From transcription factor binding to function: unraveling the stem cell " >...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد در شیمی کاربردی آقای امیر سالاری در تاریخ یکشنبه 1401/9/13 ساعت 11:30 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بهبود فعالیت کاتالیستی پالادیوم نسبت...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم دکتر اکبری از گروه شیمی دانشکده علوم با موضوع <<بررسی قدرت پیوند هیدروژنی در جفت بازهای واتسون کریک در رشته DNA تحت شرایط مختلف با استفاده از روش های محاسباتی شیمی کوانتوم>> در روز چهارشن...
چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی: شناخت کالبد انسان>> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 ساعت 11:30 در سالن سمعی و ...
انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان به اطلاع می رساند اعضای محترم هیات علمی متقاضی پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401 به مدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز ...
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشجویان متقاضی فرم را در پیوست دریافت و به نکات زیر توجه نمایند. داشتن حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی جهت بررسی مدارک متقاضی الزامی می باشد. در صورت فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التح...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی

به اطلاع می رساند سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی: شناخت کالبد انسان>> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25ساعت 11:30...
جلسه ۰۶۱ باشگاه فیزیک زاهدان

جلسه ۰۶۱ باشگاه فیزیک زاهدان

جلسه ۰۶۱ باشگاه فیزیک زاهدان با موضوع سیارات فراخورشیدی زیست پذیر با سخنرانی دکتر علیرضا آقائی در تاریخ 1401/8/3 از ساعت 12 الی 13 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار گردید.
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع <<پیش گفتار و چشم انداز سازنده و نوید بخش تمامی رشته های علمی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری...