جوایز و افتخارات


جوایز و افتخارات

 

افتخارات علمی دانشکده :

  • کسب بالاترین درصد قبولی در دوره روزانه در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشگاه های کشور، توسط گروه تاریخ 
  • انتخاب آقای دکتر عبداله سارانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان نماینده ایران در انجمن مدرسین زبان انگلیسی آسیا