معرفی گروه روانشناسی

گروه روانشناسی در سال ۱۳۷۶ با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد.درسال ۱۳۸۶گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد.

در حال حاضر تعداد253 نفر در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی و  تعداد 58 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی مشغول به تحصیل می باشند.

 

  • کنفرانسهای  مربوط به دانشکده روانشناسی : کنفرانس رفتارهای پر خطر1392 ، همایش شادکامی1388