گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشیمعرفی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

گروه علوم تربیتی در دانشگاه تربیت معلم زاهدان که در سال 1353 تاسیس شد ، 24 واحد درسی تربیتی را به دانشجویان دبیری ارائه نمود. در سال  1368گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی را در مقطع کارشناسی و در سال1382 گرایش مدیریت آموزشی را در مقطع کارشناسی ارشد و پس از آن در سال 1394گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش را  در مقطع کارشناسی ارشد دایر نمود.
در سال 1395 با تغییر رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی گرایش های رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی حذف شده و تحت عنوان علوم تربیتی با 4 زمینه ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان ، تکنولوژی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه ) در نظر گرفته شد تا هر دانشجو با توجه به استعداد و علاقه خود ، یکی از چهار زمینه مطرح شده را که دانشگاه امکان ارائه آن را داشته باشد انتخاب کند .
یکی از زمینه های مطرح شده در مقطع کارشناسی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی است که توسط این گروه و با مدیریت جناب آقای دکتر ناستی زایی ارائه می شود. 
دانشجویان پس از گذراندن 4 نیم سال ، با توجه به استعداد و علاقه خود در نیم سال پنجم تا هشتم اقدام به کسب تخصص در زمینه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی می نمایند.
در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد نیز، دانشجویان در رشته های مدیریت آموزشی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  که توسط این گروه ارائه می شود ، مشغول به تحصیل هستند.
برنامه ی آینده گروه توسعه گروه در مقطع دکتری و ارشد رشته های برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی می باشد.