گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانمعرفی گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

هدف از تاسیس گروه آموزش وپرورش ،تربيت كارشناساني متخصص در زمینه آموزش ابتدائي،آمادگي ومهدكودك می باشد. متخصصان اين رشته مي توانند براي بهبود تربيت در خانه، مدرسه وجامعه فعاليت داشته باشند. اين گروه از سال ۱۳۷۲ به عنوان یکی از زیرمجموعه های رشته علوم تربیتی، در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسيس شد. 
همزمان با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی در سال 1387 به عنوان یک گروه مستقل شروع به کار نمود و در سال 1394 با جذب دانشجو در رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت های این گروه گسترش یافت.
رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی،دبستانی ( مقطع کارشناسی) از سال  1372دایر بوده است.
در سال 1395 با تغییر رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی گرایش های رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی حذف شده و تحت عنوان علوم تربیتی با 4 زمینه ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان ، تکنولوژی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه ) در نظر گرفته شد تا هر دانشجو با توجه به استعداد و علاقه خود ، یکی از چهار زمینه مطرح شده را که دانشگاه امکان ارائه آن را داشته باشد انتخاب کند .
یکی از زمینه های مطرح شده در مقطع کارشناسی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستان است که توسط این گروه و با مدیریت سرکار خانم دکتر مرزیه ارائه می شود. 
دانشجویان پس از گذراندن 4 نیم سال ، با توجه به استعداد و علاقه خود در نیم سال پنجم تا هشتم اقدام به کسب تخصص در زمینه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان می نمایند.
در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد نیز، دانشجویان در رشته های   تحقیقات آموزشی و روان شناسی تربیتی که توسط این گروه ارائه می شود ، مشغول به تحصیل هستند.