گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانمعرفی گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

باسمه تعالی

گروه آموزش و پرورش

معرفی گروه

هدف از تاسیس گروه آموزش وپرورش ،تربيت كارشناساني متخصص در  زمینه آموزش ابتدائي،آمادگي ومهدكودك می باشد.متخصصان اين رشته مي توانند براي بهبود تربيت در خانه،مدرسه وجامعه فعاليت داشته باشند.اين گروه از سال ۱۳۷4 به عنوان یکی از زیرمجموعه های رشته علوم تربیتی،در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسيس شد. همزمان با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی در سال ،1387 به عنوان یک گروه مستقل شروع به کار نمود.در سال 1394 با جذب دانشجو در رشته روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد،فعالیت های این گروه گسترش یافت .هم اكنون اين گروه زير مجموعه دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي می باشد.

در سال  1395، با توجه به مصوبه شورای عالی برنامه ریزی تمامی  رشته گرایش های علوم تربیتی تحت عنوان علوم تربیتی قرار گرفت دانشجویان پذیرفته شده در رشته علوم تربیتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، ملزم هستند تا  در پایان نیمسال چهارم، یکی از دو گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و یا مدیریت و برنامه ریزی آموزشی را انتخاب کنند.

مدیر گروه

دکترافسانه مرزیه ، از سال 1392 تا کنون

عنوان رشته ها

کارشناسی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی،دبستانی از سال 1374 تا کنون.

کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی از سال 1389 تا کنون.

روان شناسی تربیتی از سال 1394 تا کنون.

 اعضای هیات علمی

دکتر علی حسن زاده فروغی( استادیار، بازنشسته)

دکتر یحیی کاظمی (دانشیار، بازنشسته)

دکتر عبدالوهاب پورقاز( دانشیار)

دکتر حسین جناآبادی( استاد)

دکتر افسانه مرزیه ( دانشیار) مدیر گروه

دکتر ابوسعید داورپناه ( استادیار)

آقای فرامرز سابقی( مربی، مامور به تحصیل)

خانم عابده نظری( مربی، مامور به تحصیل)

کارشناس گروه

خانم اقدس مرادی

شماره تلفن: 05431136769

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

مقطع کارشناسی 202 نفر

مقطع کارشناسی ارشد 60 نفر

 

فهرست دروس کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی

نیمسال اول

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نوع واحد

نام درس

ردیف

تخصصی

--------

18-14-900

2

نظری

فلسفه علم و روش شناسی

1

تخصصی

--------

18-14-901

2

نظری

آمار استنباطی در پژوهش های تربیتی

2

اختیاری

---------

18-14-902

2

نظری

اندازه گیری های روانی-تربیتی

3

اختیاری

---------

18-14-903

2

نظری - عملی

روش های تدریس پیشرفته

4

اختیاری

---------

18-14-904

2

نظری

روانشناسی و پژوهش تربیتی

5

                            جمع: 10

نیمسال دوم

تخصصی

فلسفه علم و روش شناسی

18-14-905

2

نظری

پژوهش های کمی

1

تخصصی

فلسفه علم و روش شناسی

18-14-906

2

نظری

پژوهش های کیفی

2

تخصصی

آمار استنباطی در پژوهش های تربیتی

18-14-907

2

نظری

روش های آماری در طرح های آزمایشی

3

اختیاری

-------

18-14-908

2

نظری عملی

سمینار در پژوهش های تربیتی

4

اختیاری

--------

18-14-909

2

نظری

مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

5

                                                                                                                 جمع: 10

نیمسال سوم

تخصصی

پژوهش های کمی و

پژوهش های کیفی

18-14-910

2

عملی

کارورزی پژوهشی

1

 

 

اختیاری

 

پژوهش های کمی ،

پژوهش های کیفی، آمار استنباطی در پژوهش های تربیتی، روش های آماری در طرح های آزمایشی

 

 

18-14-911

 

 

2

 

 

نظری - عملی

 

 

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

 

 

2

اختیاری

--------------

18-14-912

2

نظری

مسائل نظام های آموزشی در ایران

3

اختیاری

-------------

18-14-913

2

نظری

ارزشیابی آموزشی

4

                                                                                                                    جمع: 8

نیمسال چهارم

تخصصی

 

18-14-914

4

عملی

پایان نامه

1

 

دانشجو موظف است در پایان نیمسال سوم، پروپوزال پایان نامه خود را ارائه دهد

 

 

فهرست دروس روانشناسی تربیتی دوره کارشناسی ارشد( ورودی 98 به بعد)

نیمسال اول

ردیف

نام درس

معادل انگلیسی

تعداد واحد

پیش نیاز

شماره درس

نوع درس

نظری

عملی

1

تعلیم وتربیت اسلامی

Islamic Education

2

---

-----

1814920

تخصصی

2

آماراستنباطی پیشرفته

Advanced Inferential Statistics

2

---

-----

1814921

اختیاری

3

روانشناسی تربیتی:مبانی،اصول و نظریه ها

Educational Psychology: Foundations, Principles & Theories

2

---

-----

1814922

تخصصی

4

کاربرد نظریه های تحولی

Applied Developmental Theories

2

---

------

1814923

تخصصی

                                                                                 جمع

8

---                 جمع کل  8

نیمسال دوم

1

بنیادهای فلسفی نظریه های تربیتی

Philosophical Foundations of Educational Theories

2

---

------

1814924

اختیاری

2

روش های پژوهش

Research Methods

1

1

------

1814925

تخصصی

3

روانشناسی شخصیت پیشرفته

Advanced Psychology of Personality

2

 

-------

1814926

اختیاری

4

اختلالات یادگیری

Learning Disorders

1

1

روانشناسی تربیتی

1814927

اختیاری

5

روانشناسی تحول دینداری

Psychology of religious development

2

--

کاربرد نظریه های تحولی

1814928

تخصصی

                                                                                 جمع

8

2                 جمع کل 10

نیمسال سوم

1

سنجش و اندازه گیری

Measurement & Evaluation

2

---

-------

1814929

اختیاری

2

روانشناسی یادگیری و انگیزش

Psychology of Learning & Motivation

2

---

 

1814930

تخصصی

3

کاربرد نرم افزارها

Software’s Applications

---

2

-------

1814931

اختیاری

4

شیوه های اصلاح رفتاری - شناختی

Behavioral-Cognitive Modification Methods

1

1

-------

1814932

اختیاری

5

کاربرد آزمون های روانشناختی

Psychological Testing Application

1

1

-------

1814933

اختیاری

                                                                جمع

6

4                جمع کل 10

نیمسال چهارم

1

پایان نامه

Thesis

---

4

همه درس ها

1814934

تخصصی

                                       جمع

----

4

        جمع کل 4

                       
 

دانشجو موظف است در پایان نیمسال سوم، طرح تحقیق (پروپوزال) پایان نامه خود را ارائه دهد.

 

سيلابس دروس كارشناسي علوم تربیتی ( گرایش آموزش و پرورش  پیش دبستانی،دبستانی) ورودی 95 به بعد

نيمسال اول

نيمسال پنجم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

101- 14- 18

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

-----

پایه

107-14-18

آموزه های تربیتی آیات قرآن

2

تعلیم و تربیت اسلامی

پایه

102- 14- 18

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

2

-----

پایه

359-14-18

برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستانی

2

آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستانی و  متوسطه در ایران

روان شناسی رشد

تخصصی

243- 14- 18

روانشناسی عمومی

2

-----

اصلی

262-14-18

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

2

-----

اصلی

244- 14- 18

مدیریت عمومی

2

-----

اصلی

265-14-18

آمار استنباطی

2

آمارتوصیفی

اصلی

245-14- 18

آموزش خدمات کتابخانه ای ومهارت های سواد اطلاعاتی

2

-----

اصلی

275-14-18

تربیت رسانه ای

2

-----

اصلی

246-14- 18

آمار توصیفی

2

-----

اصلی

412-14-18

قصه گویی و نمایش خلاق

2

-----

اختیاری

411- 14- 18

کلیات فلسفه

2

-----

اختياري

413-14-18

بهداشت و ایمنی مدارس

2

-----

اختیاری

070- 12- 12

فارسی عمومي

3

-----

عمومي

016-18-12

اندیشه اسلامی2

2

-----

عمومی

17 واحد

051-18-12

تفسیر موضوعی قرآن

2

-----

عمومی

 

18 واحد

نيمسال دوم

نيمسال ششم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

103- 14- 18

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

2

-----

پایه

108-14-18

تربیت اخلاقی

2

-----

پایه

247- 14- 18

روانشناسی تربیتی

2

-----

اصلی

257-14- 18

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

2

-----

اصلی

248- 14- 18

مبانی و اصول مدیریت  آموزشی

2

مدیریت عمومی

اصلی

267-14-18

روانشناسی سلامت

2

روانشناسی عمومی

اصلی

249- 14- 18

مبانی و اصول برنامه ریزی  آموزشی

2

-----

اصلی

268-14-18

تولید محتوای الکترونیکی

2

تکنولوژی آموزشی

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

اصلی

250- 14- 18

سنجش و اندازه گيري

2

-----

اصلی

269-14-18

اخلاق حرفه ای در تعلیم و

تربیت

2

-----

اصلی

251- 14- 18

مبانی راهنمایی و مشاوره

2

-----

اصلی

274-14-18

ارتباط انسانی

2

-----

اصلی

252- 14- 18

تکنولوژی آموزشی

2

-----

اصلی

360-14-18

متون تخصصی در علوم تربیتی

2

متون تخصصی

تخصصی

056-18-12

دانش و جمعیت خانواده

2

-----

عمومی

414-14-18

ادبیات کودکان و نوجوانان

2

-----

اختیاری

070- 14- 12

زبان عمومی

3

-----

عمومی

415-14-18

روانشناسی اجتماعی

2

روانشناسی عمومی

اختیاری

19 واحد

18 واحد

نيمسال سوم

نيمسال هفتم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

104-14- 18

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

2

مبانی واصول تعلیم و تربیت

پایه

109-14-18

خانواده در اسلام

2

-----

پایه

253- 14- 18

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

2

روانشناسی تربیتی

اصلی

110-14-18

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

2

-----

پایه

254-14- 18

روانشناسی رشد

2

روانشناسی عمومی

اصلی

270-14-18

نگارش و تدوین متون و گزارش های علمی

2

-----

اصلی

255-14- 18

متون تخصصی

2

-----

اصلی

272-14-18

روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه

2

روانشناسی رشد

اصلی

256-14- 18

طراحی آموزشی

2

تکنولوژی آموزشی

اصلی

361-14-18

آموزش هنر

2

تعلیم و تربیت اسلامی

روانشناسی تربیتی

تخصصی

258-14- 18

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

2

-----

اصلی

362-14-18

روش های تدریس  فارسی به کودکان تک زبانه و دو زبانه

2

جامعه شناسی آ.پ

تربیت اخلاقی

تخصصی

266-14-18

مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی

3

-----

اصلی

363-14-18

روانشناسی بازی

2

-----

تخصصی

022- 18-12

اخلاق اسلامی

2

-----

عمومی

364-14-18

روش تدریس ریاضیات

2

روانشناسی یادگیری

الگوها وروش های تدریس

تخصصی

080- 16-18

تربیت بدنی1

1

-----

عمومی

042-18-12

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-----

عمومی

18 واحد

18 واحد

نيمسال چهارم

نيمسال هشتم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

105-14-18

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و متوسطه در ایران

2

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایرا ن قبل وبعداسلام

مبانی و اصول تعلیم وتربیت

پایه

271-14-18

پروژه تحقیقاتی

2

مقدمات روش های تحقیق

نگارش و تدوین متون

اصلی

106-14-18

تعلیم و تربیت اسلامی

2

-----

پایه

273-14-18

ارزشیابی آموزشی

2

آمار توصیفی / آمار استنباطی / مقدمات روش تحقیق/ سنجش و اندازه گیری

اصلی

259-14-18

منطق

2

-----

اصلی

276-14-18

اختلال های رفتاری و هیجانی

2

آموزش و پرورش کودکان با نیاز های ویژ

اصلی

260-14-18

آموزش وپرورش تطبیقی

2

-----

اصلی

365-14-18

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

2

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تخصصی

261-14-18

مشاوره تحصیلی وشغلی

2

مبانی راهنمایی و مشاوره

اصلی

366-14-18

کارورزی

2

کلیه دروس پایه

تخصصی

263-14-18

نظارت وراهنمایی آموزشی

2

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

اصلی

367-14-18

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

2

-----

تخصصی

264-14-18

الگوها و روش های تدریس

2

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی /روانشناسی تربیتی

روان شناسی رشد

اصلی

416-14-18

روشهای اصلاح رفتار

2

روانشناسی وآموزش کودکان با نیاز های ویژه

اختیاری

015-18-12

اندیشه اسلامی1

2

-----

عمومی

031-18-12

انقلاب اسلامی و ریشه ها

2

-----

عمومی

083- 16-18

ورزش 1(تربیت بدنی 2)

1

تربیت بدنی1

عمومی

16واحد

17 واحد

 

 

 

دروس عمومی گروه معارف

گروه درسی

کد درس

عناوین دروس اختیاری

تعداد واحد

ملاحظات

مبانی نظری اسلام

015- 22- 30

016- 22- 30

017- 22- 30

018- 22- 30

اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

دانشجو موظف است از 8 واحد این گروه 4 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

اخلاق اسلامی

021- 22- 30

022- 22- 30

023- 22- 30

024- 22- 30

- 22- 30

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

اخلاق خانواده

2

2

2

2

2

دانشجو موظف است از 10 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

انقلاب اسلامی

031- 18- 12

032- 18- 12

033- 18- 12

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

اندیشه سیاسی امام خمینی

2

2

2

دانشجو موظف است از 6 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

تاریخ و تمدن اسلامی

041- 18- 12

042- 18- 12

043- 18- 12

تاریخ وفرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

دانشجو موظف است از 6 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

آشنایی با منابع اسلامی

051- 18- 12

052- 18- 12

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

دانشجو موظف است از 4 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

دروس اختیاری

 

050-22-30

آشنایی با دفاع مقدس

2

 

 

500-12-18

مهارت های زندگی

2

 

 

200-10-42

کارآفرینی

2

 

 

053- 18- 12

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

دروس عمومی

070-12-12

فارسی عمومی

3

070-14-12

زبان عمومی

3

080-16-18

تربیت بدنی 1- بجز دانشجویان تربیت بدنی

1

083-16-18

ورزش 1( تربیت بدنی 2 )-  بجز دانشجویان تربیت بدنی

1

056-18-12

دانش و جمعیت خانواده(جدید)

2

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی 14۰ واحد به شرح ذیل می باشد:

- دروس پایه: 2۰ واحد

- دروس اصلی: ۷۰ واحد

- دروس تخصصی: 1۸ واحد

- دروس اختیاری: 1۰ واحد

- دروس عمومی: 22 واحد

دانشجویانی که معدل نیمسال آنها کمتر از 12 باشد در نیمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد می باشد و دانشجویانی که معدل نیمسال آنها حداقل 17 باشد در نیمسال بعد می توانند تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند.

دانشجویان باید تربیت بدنی 1و2 را تا نیمسال 4 انتخاب واحد نموده و بگذرانند .