آموزش

 

آموزش 


 

1- تغییرات کارشناس 

 

  • کارشناس علوم ورزشی : خانم لیلا بازدیدی

               شماره تماس :05431136722

      * شرح وظایف :

    کارشناس آموزش علوم ورزشی مقطع کارشناسی _ کارشناس ارشد فیزیولوژی

 

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی و تربیت بدنی عمومی :خانم شهربانو مصری

               شماره تماس :05431136723

       *شرح وظایف:

       کارشناس آموزش تربیت بدنی عمومی  - کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 

2.تغییرات سیلابس

سیلابس دوره کارشناسی علوم ورزشی