پارساهای تقاضامحور


پارساهای تقاضامحور

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما سازمان حمایت کننده
1 قاسم پیروز منش بررسی رفتارخستگی آلیاژ اینکونل 625 تولید شده به روش تولید افزودنی قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ  دکتر محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2 ابوالفضل صفرزاده ساخت قطعات آلیاژ پایه نیکل به روش تولید افزودنی قوسی با الکترود فلزی و گاز محفظ دکتر محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
3 علی یادگار ساخت قطعات فولاد ضد زنگ به روش تولید افزودنی جوشکاری با الکترود فلزی و گاز محفظ دکتر محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
4 ریحانه خراسانی مطالعه رفتار خمشی / کششی، استحکام برشی بین لایه ای و خواص سایشی کامپوزیت اپوکسی / مت الیاف شیشه E حاوی درصدهای وزنی مختلف نانو کربنات کلسیم

دکتر حامد خسروی

دکتر اسماعیل توحیدلو

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
5 علی ملازاده کشکوئی ساخت قطعات فولاد زنگ نزن دوفازی به روش تولید افزودنی جوشکاری با الکترود فلزی و گاز محفظ دکتر محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
6 محبوبه لشکری پور پهنه بندی وضعیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب زیرزمینی ایرانشهر و سراوان از سال 87 تا 95 و مدلسازی و پیش بینی روند تغییرات کمی دکتر بهاره پیرزاده  شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان