پارساهای تقاضامحور


پارساهای تقاضامحور

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما سازمان حمایت کننده
1 راضیه شهریاری بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی قطعات آلومینیوم 6663 تولیدی توسط شرکت بلوچ آلومینیوم شریفی تبار-شفیعی آفارانی شرکت بلوچ آلومینیوم
2 علی ملازاده کشکوئی ساخت قطعات فولاد زنگ نزن دوفازی به روش تولید افزودنی جوشکاری با الکترود فلزی و گاز محفظ شفیعی- شریفی تبار وزارت دفاع
3 قاسم پیروز منش بررسی رفتارخستگی آلیاژ اینکونل 625 تولید شده به روش تولید افزودنی قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ  دکتر محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
4 سلمان مهکی بررسی تجربی باز یافت کامپوزیت های زمینه فولیک با تقویت کننده الیاف کربن خسروی-توحیدلو-امیرحسین عالی خانی شرکت عصر کربن سازه 
5 ارزو گلدی زاده بررسی رفتار خستگی لوله های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن  خسروی-توحیدلو-امیرحسین عالی خانی شرکت عصر کربن سازه 
6 محمدحسین نجف زاده بازیافت انرژی کوره سیمان سفید نی ریز فرهاد شهرکی، محمدرضا سردشتی شرکت سیمان سفید نی ریز
7 آصف کردی تمندانی بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعوجاج در فرایند اکستروژن مستقیم آلومینیم حسین رحمانی کارخانه زاهدان سی بل
8 ابوالفضل صفرزاده ساخت قطعات آلیاژ پایه نیکل به روش تولید افزودنی قوسی با الکترود فلزی و گاز محفظ  محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
9 علی یادگار ساخت قطعات فولاد ضد زنگ به روش تولید افزودنی جوشکاری با الکترود فلزی و گاز محفظ  محمود شریفی تبار موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
10 ریحانه خراسانی مطالعه رفتار خمشی / کششی، استحکام برشی بین لایه ای و خواص سایشی کامپوزیت اپوکسی / مت الیاف شیشه E حاوی درصدهای وزنی مختلف نانو کربنات کلسیم

 حامد خسروی

، اسماعیل توحیدلو

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
11 محبوبه لشکری پور پهنه بندی وضعیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب زیرزمینی ایرانشهر و سراوان از سال 87 تا 95 و مدلسازی و پیش بینی روند تغییرات کمی  بهاره پیرزاده  شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 
12 فاطمه پیران تاثير سرمايه اجتماعي و ايجاد دانش جمعي بر هوش تجاري و چابكي سازمان علیرضا شهرکی بانک ملی ایران
13 بهناز حسن زاده سبلوئی بررسي و تحليل علل اختلاف بهاي تمام شده خدمات ارائه شده به مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان قبل و بعد از برون  علیرضا شهرکی شركت مهندسي آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان
14 سمیه منصوری یش بینی غلظت مونواکسید کربن و دمای گاز خروجی از کوره سیمان با استفاده از مدل های یادگیر ماشین فرهاد شهرکی، جعفر صادقی سیمان خاش
15 احمد طرفی علیوی ارزیابی پیامد و تعیین حریم ایمن در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار phast (مطالعه مورد: ایستگاه برومی شهر اهواز) فرهاد شهرکی، محمدرضا سردشتی شرکت گار استان خوزستان