آزمایشگاه محیط زیست معدنی


آزمایشگاه محیط زیست معدنی

يكي از ابزارهاي مهم و اساسي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه است، با وجود پيشرفت ارزيابي اثرات زيست محيطي در دنيا، بسياري از كشورها از جمله ايران به دليل ساختار اداري و ظرفيت علمي محدود، نياز به حمايت و تقويت و گسترش اين دانش دارد و لذا نباید به ارزيابي اثرات زيست محيطي صرفاً بعنوان يك حركت تشريفاتي و تبلیغاتی نگاه کرد. ايران كشوري در حال توسعه بوده و براي پيشرفت خود ناچار به توسعه صنايع معدني مي باشد. در کشورهای توسعه یافته در اروپا مانند آلمان و ايتاليا، اصول ارزیابی اثرات زيست محيطي را  بعنوان ابزاري چند منظوره از آن استفاده می‌شود. لذا کشور ما نیز در ارزیابی اثرات زیست محیطی در فعالیت های معدنی، باید از تجربیات کشورهای معدن‌خیز در جهان خصوصاً کشورهای همسایه خود الگوبرداري كند. با توجه به كمبود آزمايشگاه جامع زيست محيطي و نيز كادر مجرب و آشنا به مسائل زيست محيطي معادن در استان سیستان و بلوچستان، طرح راه اندازی آزمايشگاه محيط زيست معدني برای گروه مهندسي معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1396 به منظور ارائه خدمات آزمايشگاهي و تحقيقاتي ارائه گرديد. هم اکنون این آزمایشگاه در حال تجهیز وسایل است