آزمایشگاه ها

برای رشته مهندسی صنایع در دوره کارشناسی، آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت ارائه می گردد.

 

در این آزمایشگاه، فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با سیستم های اندازه گیــری و کنترل کیفی فیزیکی قطعات و اجزا، انجام می پذیرد.

موضوع کلی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، کنترل کیفی قطعات مکانیکی از لحاظ اندازه ابعاد و صافی سطوح و مقدار زوایا با توجه به تلرانس موردنیاز هر قطعه می باشد که در سه حالت (الف- قطعات ساخته شده، ب- کنترل ضمن ساخت قطعات ج- پیدا کردن قطعات فرسوده شده و ناقص) بحث می گردد. برای یادگیری بهتر دانشجویان ضمن یادگیری روشها از لحاظ تئوری به طور عملی نیز روی قطعات نمونه آزمایش صورت می گیرد

 

خلاصه فعالیت ها

آشنایی با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری دقیق وهدف از اندازه‌گیری های دقیق، معرفی مشخصات تجهیزات مختلف مورداستفاده در اندازه‌گیری‌های دقیق وچگونگی کار کردن با این تجهیزات، خطاها، دقت‌ها و سایر مولفه‌های تأثیر گذار در اندازه‌گیری، چگونگی استفاده از جداول استاندارد مورد استفاده در اندازه‌گیری و کار با تجهیزات انداره‌گیری دقیق. آموزش روشهای مختلف اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم.

 

برخی تجهیزات و امکانات موجود

کولیس معمولی (در سایز و دقت های مختلف)، کولیس های عمق سنج، ساعتی و دیجیتال، میکرومتر (در سایز و دقت های مختلف)، میکرومتر عمق سنج،ساعت اندازه گیری داخلی و خارجی، زاویه سنج، گونیا، تزاردیجیتال ، صفحه صافی ، نقاله، پرگار ، خط کش های صنعتی و ...