سایر امکانات

گارگاههای فعال در گروه مهندسی مکانیک به شرح زیر است:

  • کارگاه اتومکانیک
  • کارگاه ماشین ابزار
  • کارگاه پروژه مکانیکی
  • کارگاه جوشکاری

 

کارگاه اتومکانیک

آموزش دانشجویان از چگونگی کارکرد موتورهای درون سوز و آشنایی نزدیک با بخش های گوناگون این موتورها از آموزش‌های این کارگاه است . در این کارگاه هر یک از دانشجویان یک دستگاه موتور سالم را باز کرده و سپس آن را سوار می کنند . این کارگاه در زمینه‌های گوناگون پدیده‌های درونی و بیرونی موتورهای درونسوز به کاوش می پردازد.

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه ماشین ابزار

این کارگاه جهت آموزش کافی و مفید برای شناسایی و به کارگیری توانمندی های ماشین های ابزار گوناگون می باشد.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

در اين كارگاه خدماتي از قبيل آموزش جوشكاري قوس الكتريكي، جوشكاري گاز مانند جوش برنج و جوش اكسي‌استيلن، برشكاري، فلزكاري شامل سوهان‌كاري، برشكاري و ورقكاري به دانشجویان ارائه مي‌گردد.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرکز گرافیک و نقشه کشی

هدف اولیه این مرکز آموزش نقشه کشی صنعتی برای دانشجویان مهندسی مکانیک و سایر رشته های مهندسی موجود در دانشگاه به صورت تخصصی و بر اساس نیاز صنعت کشور می‌باشد.

...