درباره گروه

مهندسي عمران در سال ۱۳۵۳ به عنوان اولين رشته تحصيلي دانشگاه در دانشكده مهندسي تاسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان اين رشته در مهرماه ۱۳۵۴ وارد دانشگاه شدند. همچنين فعاليتهاي آموزشي گروه با پذيرش اولين گروه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي سال ۵۴-۵۳ با تعداد دانشجويان اين رشته در حدود ۳۰ نفر بوده است.

علاوه بر دوره كارشناسي مهندسي عمران – عمران، دوره كارشناسي ارشد سازه در سال۱۳۷۴ دانشجو گرفته و رسما فعاليت خود را در مقطع تحصيلات تکميلی آغاز نمود. با روند رو به رشد گروه، درسال ۱۳۸۲ دوره دکتري سازه بطور مشترک با دانشگاه شهيد باهنر کرمان آغاز به کار نموده، و در حال حاضر دوره ی دکتری به صورت مستقل برگزار می گردد. با توسعه گروه، مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب در مهرماه ۱۳۸۴ و سازه های هيدروليکی در سال ۱۳۸۵ شروع به کار کرده و اولين دوره دانشجو در اين رشته ها به تعداد ۶ نفر پذيرش شدند. در ادامه روند رو به توسعه گروه، در مقطع دكتري نيز گرايشهاي آب و سازه هيدروليكي و مديريت منابع آب در سال جاري شروع به پذيرش دانشجو نموده است.

هم اکنون تعداد دانشجويان مقطع کارشناسی ۲۶۴ نفر، مقطع کارشناسی ارشد ۱۲۰ نفر و در مقطع دکتری ۳۹ نفر می­ باشند .

طول متوسط دوره کارشناسي ۴ سال و نظام آن به صورت نيمسال واحدي مي باشد. کليه دروس اين دوره در ۸ نيمسال برنامه ريزي مي شوند. تعداد واحد اجباری اين دوره ۱۴۳ واحد درسي، به انضمام ۳۰۰ ساعت کارآموزي جهت کامل کردن دوره می باشد. مدت تدريس هر واحد نظري ۱۶ ساعت و هر واحد عملي و آزمايشــگاهي ۳۲ ساعت است .

با نگاهی گذرا به روند توسعه گروه مشخص گرديده که اين گروه با ايجاد گرايش­های جديد و جذب اساتيد رشد مطلوبی داشته است و در حال ارتقای جايگاه خود به عنوان دانشکده مهندسی عمران مي باشد.