آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 1


آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 1

آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی و میکروبی:

اين آزمايشگاه تحقيقاتي در سال ۱۳۸۵ تجهيز گرديد تا دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در آن به فعاليت پژوهشي بپردازند. در كنار تجهيزات آزمايشگاهي و شناسايي، دستگاه هايي كه توسط خود اعضاي اين آزمايشگاه طراحي و ساخته شده است در اين مكان گرد آمده است.

برخي از دستگاه هاي مهم موجود در اين آزمايشگاه :

  • RO و UF دستگاه آزمايشگاهي حمام اولتراسونيك،
  • سيستم آناليز تصاوير ميكروسكوپ هاي بيولوژي و متالورژي انكوباتور
  • بن ماري شيكر ترازوي ديجيتال (۰/۰۰۰۱ گرم)
  • pH متر
  • هدايت سنج
  • ويسكومتر طرح بروكفيلد
  • طيف سنج UV
  • دستگاه هاي تعيين BODو COD آب و پسآب
  • نانو سايزر (۰,۱ نانومتر تا ۱۰ ميكرون)
  • دستگاه هاي الكترواسپري و سلول سوختي ميكروبي MFC

كه طراحي و ساخت آن توسط تيم تحقيقاتي دكتر عبدالرضا صميمي به انجام رسيده است.