آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی وجود داشته و توسط کارشناسان متخصص اداره میشود. امکانات این آزمایشگاهها با روند پیشرفت تحقیقات به روز میشود.

آزمایشگاههای آموزشی:

یکی از اهداف گروه مهندسی مکانیک تربیت نیرویهایی است که چه بصورت تئوری و چه عملی توانایی لازم برای ورود به بازار کار تخصصی خود را داشته باشند. در این راستا  دروس آزمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین تخصیص فضای مناسب برای آزمایشگاهها و تجهیز آنها به دستگاههایی که اطلاعات تجربی لازم را به دانشجویان بیاموزند از الویتهای گروه میباشد.

آزمایشگاههای تحقیقاتی:

در مقاطع بالاتر از کارشناسی، در دروس رشته مهندسی مکانیک دروس آزمایشگاهی پیش بینی نشده است. در مقابل انجام پروژه های تحقیقاتی چه در درسها و چه پروژه پایانی در این مقاطع برای دانشجویان در نظر گرفته میشود. جهت انجام پروژه ها آزمایشگاههای تحقیقاتی در گروه دایر شده است و هر آزمایشگاه زیر نظر یک یا چند استاد متخصص در آن حوزه اداره میشود.  

 

آزمایشگاههای گروه مکانیک به شرح زیر میباشد:

1- آزمایشگاه انتقال حرارت

2- آزمایشگاه مکانیک سیالات

3- آزمایشگاه مقاومت مصالح

4- آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

5- ازمایشگاه موتورهای احتراق داخلی

6- آزمایشگاه ترمودینامیک

7- آزمایشگاه ساخت میکرو و نانو