فعالیت های پژوهشی


فعالیت های پژوهشی

 

 

► برنامه چشم انداز فعالیتهای پژوهشی دانشکده مهندسی به شرح ذیل تهیه گردیده است:

 • توسعه فرهنگ پژوهش دردانشکده
 • برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی با توجه به  نيازهای جامعه، امکانات ومنابع
 • برگزاری همایش های علمی بین المللی و ملی درشاخه های مهندسی، کارآفرینی
 • گسترش و تعمیق فعالیتهاي پژوهشی اعضاء هیأت علمی وافزایش میزان انطباق فعالیتهاي پژوهشی با نیازها
 • ارائه راهکارهای عملی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی درجهت هدایت وپایان نامه ها و رساله های دانشجویان در راستای کاربردی کردن پژوهش ها و حل مشکلات استان
 • توسعه زیرساخت های پژوهشی دانشکده از طریق جذب طرح های پژوهشی منطقه ای، استانی و ملی و تأمین منابع و امتیازات
 • توسعه تحقیقات دانش بنیان در حوزه های مهندسی و تهیه کتب مورد نیاز گروههای آموزشی
 • تلاش برای هدایت اساتید به حوزه های فوق دکترا
 • تلاش برای برگزاری دوره های مشترک دکترا و فرصت های مطالعاتی درون کشوری وبرون کشوری برای دانشجویان دکترا با دانشگاه های مطرح ایران و جهان
 • پیگیری و اخذ مجوز چاپ انتشار مجلات علمی پژوهشی در زمینه های مختلف با توجه به توانمندیهای علمی دانشکده
 • تاسیس کانون های خلاقیت و نوآوری  در دانشکده
 • تاسیس پژوهشکده مرتبط با فعالیتهای علمی دانشکده
 • هدایت فعالیت های دانشگاه به سوی تامین اهداف دانشگاه کارآفرین
 • ایجاد تناسب بین آموزش و پژوهش در دانشکده
 • برگزاری همایش های مجازی
 • برگزاری سمینارها،کنگره ها و همایشهای علمی
 • همکاری دراحداث شرکت های  دانش بنیان
 • ترغیب اعضای محترم هیات علمی برای عضویت در هیئت تحریریه مجلات معتبر ISI / علمی پژوهشی
 • بهبود نسبت تعداد عناوين مجلات علمي پژوهشي موجود در دانشکده به تعداد رشته ها و به تفكيك داخلي و خارجي
 • بهبود نسبت تعداد طرحهاي تحقيقاتي درون و برون سازمانی به كل اعضاي هيأت علمي در سال
 • بهبود شاخص توزيع درصدي كتابهای تأليف و ترجمه شده ، توسط اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
 • بهبود نسبت مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي به تعداد كل اعضاي هيأت علمي در سال به تفكيك داخلي و خارجي
 • سعی برای ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت افزایش تعداد جوايز علمي
 • افزایش میزان همکاری و  برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی
 • تلاش برای افزایش كارآئي اطلاع رساني رسانه ای در مورد نتایج تحقیقات کاربردی علمی با توجه به نیاز به  تجاری سازی فعالیت های پژوهشی دانشکده و تقویت ارتباط دانشکده با بخش کسب وکار، دستگاه های اجرایی و صنعت ، با هدف  رفع مشکلات و بهبود وضعیت جامعه
 • افزایش تعداد مقالات ISI، علمی پژوهشی و مقالات  درهمایش های معتبر بین المللی داخل و خارج از کشور
 • افزایش اعتبار مقالات با توجه به پایگاههای نمایه سازی مجله آن
 • تعداد تألیف کتاب و چاپ به‌وسیلة ناشر بین‌المللی
 • دعوت از متخصصین داخل و یا مقیم خارج از کشور برای  برگزاری  سخنرانی ها و کارگاههای  آموزشی
 • بالابردن رتبه در نمایشگاههای دستاوردهای پژوهش و فناوری بر اساس رتبه بندی های مختلف از جمله (سطح آمادگی تکنولوژی Technology Readiness Level (TRL) ) و ....که از سوی وزارت علوم و یا دیگر مجامع علمی ایران و جهان صورت  می گیرد.

 

 

►  همچنین تا کنون بیش از 12 نوآوری انجام شده در نتیجه همکاری اساتید و دانشجویان گروهای مختلف در قالب اختراع، ثبت و به تایید مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران رسیده است.