تربیت بدنی


معرفی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال ۱۳۷۲ با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در دو گرایش دبیری و غیر دبیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسیس و کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ تاکنون همه ساله با جذب دانشجو به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر با توجه به ارتقای سطح کمی و کیفی گروه، تعداد گرایش های تحصیلی به سه گرایش از جمله فیزیولوژی ورزش، مدیریت ورزشی و گرایش عمومی(محض) افزایش یافته است و با پیگیری های ریاست محترم دانشگاه در سال ۱۳۸۶ مجوز تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در این دانشگاه اخذ گردیده است. هم اکنون با لطف و یاری خداوند متعال رشته ی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی در دو دوره روزانه و پردیس فعال می باشد.