اخبار و اطلاعیه‌ها


اخبار و اطلاعیه‌ها

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم فاطمه شیرازی به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم فاطمه شیرازی به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم فاطمه شیرازی با موضوع کارگاه معرق کاری در تاریخ دوشنبه:1400/9/15 ساعت18-20به صورت مجازی برگزار میگردد. لینک شرکت در ک...
برگزاری جلسه سخنرانی دکتر محمدحسن پور و مسعود مومن ها به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی دکتر محمدحسن پور و مسعود مومن ها به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی دکتر محمد حسن پور و مسعود مومن ها با موضوع آرتیست تالک (ایده پردازی در هنر معاصر) در تاریخ دوشنبه:1400/9/15 ساعت16-18به صورت مجازی ...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا الهیاری به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا الهیاری به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا الهیاری با موضوع بررسی مولفه های کارناوالی میخاییل باختین در نمایش های شادی آور ایرانی در تاریخ دوشنبه:1400/9/...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر ساحل عرفان منش به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر ساحل عرفان منش به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر ساحل عرفان منش با موضوع بررسی معنی در قالیچه محرابی سلیمان نبی با رویکرد آیکونولوژی در تاریخ دوشنبه:1400/9/15 ساعت8...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا حسین آبادی به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا حسین آبادی به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا حسین آبادی با موضوع نقش و تأثیر هنر بر تعلیم و تربیت در تاریخ یکشنبه:1400/9/14 ساعت18-20 به صورت مجازی برگزار میگردد....
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میرنژاد به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میرنژاد به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میرنژاد با موضوع کارگاه رنگرزی سنتی در تاریخ یکشنبه:1400/9/14 ساعت12-10به صورت مجازی برگزار میگردد. لینک شرکت در...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت دومین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی سرکار خانم مرضیه رضایی با موضوع کارگاه اکوپرینت در تاریخ یکشنبه:1400/9/14 ساعت8-10به صورت مجازی برگزار میگردد. لینک شرکت در کارگ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمدحسن پور به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمدحسن پور به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی جناب دکتر محمدحسن پور با موضوع تاریخ اجتماعی حواس به مثابه روش تحلیل عکس در تاریخ شنبه:1400/9/13 ساعت 18-20 به صورت مجازی برگزار می...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم فاطمه شیرازی به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم فاطمه شیرازی به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی استاد فاطمه شیرازی با موضوع کارگاه نگارگری در تاریخ شنبه:1400/9/13 ساعت 16-18 به صورت مجازی برگزار میگردد. لینک شرکت در کارگاه:&...
برگزاری جلسه سخنرانی دکتر ریحانه رشیدی به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی دکتر ریحانه رشیدی به مناسبت اولین روز از هفته پژوهش

گروه صنایع دستی و فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میکند: جلسه سخنرانی دکتر ریحانه رشیدی با موضوع جواهرسازی هنری در ایران معاصر در تاریخ شنبه:1400/9/13 ساعت 14-16 به صورت مجازی برگزار میگردد. لینک شر...