اخبار و اطلاعیه‌ها


اخبار و اطلاعیه‌ها

اولین همایش ملی زبان تصویر در طراحی مد و لباس

انجمن هنرهای تجسمی ایران و انجمن طراحان و دوزندگان رودوزی ها و آرایه های تزئینی مد و لباس کشور با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند. اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس تهران1401 14 الی 16 دی ماه ...
اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس

اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس

انجمن طراحان و دوزندگان رودوزی ها و آرایه های تزئینی مد و لباس کشور با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند. اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس تهران1401 14 الی 16 دی ماه جهت کسب اطلاعات بیشتر به س...
اطلاعیه ثبت نام دروس مهارتی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت اطلاع دانشجویان محترم اعلام می گردد

اطلاعیه ثبت نام دروس مهارتی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت اطلاع دانشجویان محترم اعلام می گردد

اطلاعیه ثبت نام دروس مهارتی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت اطلاع دانشجویان محترم اعلام می گردد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی(آرزو ثمره رضایی برواتی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی(آرزو ثمره رضایی برواتی)

سرکار خانم "آرزو ثمره رضایی برواتی" دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی روز دو شنبه1401/07/18 ساعت 12:00 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "مقایسه تطبیقی نقوش هندسی شهر سوخته سیستان با تپه...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(معصومه معمر بامری)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(معصومه معمر بامری)

سرکار خانم "معصومه معمر بامری" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر روز چهار شنبه1401/07/20 ساعت 12:00 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "بررسی عوامل موثر بر بهبود صادرات صنایع دستی منط...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(ریحانه کاردانی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(ریحانه کاردانی)

سرکار خانم "ریحانه کاردانی" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر روز سه شنبه1401/07/19 ساعت 12:00 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "مطالعه تطبیقی عکس های جنگ جهانی دوم (آلمان) با عکس ه...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(فاطمه ساعدی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(فاطمه ساعدی)

سرکار خانم "فاطمه ساعدی" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر روز یکشنبه1401/07/17 ساعت 09:30 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک های دوخت در هنر بلوچی دوزی ایر...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(فاطمه ایزدی رقیچه)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر(فاطمه ایزدی رقیچه)

سرکار خانم "فاطمه ایزدی رقیچه" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر روز یکشنبه1401/07/17 ساعت 10:30 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "مطالعه جایگاه موسیقی دستگاهی در تولیدات موسیقیایی ...

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400) دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان واقع در راهرو طبقه اول دانشکده هنر و معماری می باشد، همچنین دروس عمومی نیز در محل مرکز کامپیوتر مرحوم پروفسور ...
محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401) دانشکده هنر و معماری واقع در راهرو طبقه اول دانشکده هنر و معماری می باشد. همچنین دروس عمومی نیز در محل مرکز کامپیوتر مرحوم پروفسور محمد خشنودی و پروفسور پرویز ...