دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

10 آذر 1400

جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با رعایت پروتوکل های بهداشتی در تاریخ  1400/9/10...

تبریک هفته بسیج

تبریک هفته بسیج

01 آذر 1400

نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است. نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن «...

برگزاری همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

برگزاری همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم

28 مهر 1400

    همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم ، توسط گروه تاریخ در تاریخ 22 مهر ماه...