دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم طاهره طارمی رشته زبان شناسی همگانی

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم طاهره طارمی رشته زبان شناسی همگانی

01 مهر 1398

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره طارمی دانشجوی  رشته زبان شناسی همگانی روز یکشنبه مورخ 1398/...

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم هدی سیاوشی رشته زبان شناسی همگانی

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم هدی سیاوشی رشته زبان شناسی همگانی

01 مهر 1398

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم هدی سیاوشی دانشجوی  رشته زبان شناسی همگانی روز سه شنبه مورخ 1398/7/9&n...

انعقاد تفاهم نامه علمی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مرکز مطالعات زنان دانشگاه یو اس ام کشور مالزی (universiti sains Malaysia)

انعقاد تفاهم نامه علمی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مرکز مطالعات زنان دانشگاه یو اس ام کشور مالزی (universiti sains Malaysia)

27 شهریور 1398

بدینوسیله به اطلاع اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی میرساند تفاهم نامه علمی بین دانشکده ادبیات و ع...