دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری  جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در تاریخ 1401/3/4

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 1401/3/4

04 خرداد 1401

جلسه شواری آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1401/3/4  در دفتر معاونت آموزشی دانشکده با حضور ری...

پیام تسلیت  برای رئیس امور عمومی دانشکده جناب آقای الهامی

پیام تسلیت برای رئیس امور عمومی دانشکده جناب آقای الهامی

20 اردیبهشت 1401

  همکار ارجمند جناب آقای علیرضا الهامی با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده مکرمه تان را به جنابعالی...

برگزاری کارگاه آموزشی گروه علوم اجتماعی مورخ 1401/2/5

برگزاری کارگاه آموزشی گروه علوم اجتماعی مورخ 1401/2/5

07 اردیبهشت 1401

کارگاه آموزشی،آموزش اثربخش و چالش های آن در رشته علوم اجتماعی در تاریخ 1401/2/5 توسط اساتیدگروه علوم اجتم...