دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری جلسه دفاع 1401/1021

برگزاری جلسه دفاع 1401/1021

25 دی 1401

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زیبا نجاری دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در س...

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/10/21

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/10/21

20 دی 1401

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زیبا نجاری دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز شنبه مورخ 1401/10/21 ساعت...

جلسه هم اندیشی و آموزشی

جلسه هم اندیشی و آموزشی

20 دی 1401

جلسه هم اندیشی و آموزشی با حضور معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و کارشناسان آموزشی دانشکده ادب...