دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

29 شهریور 1399

سرکار خانم آرزو براهویی دانشجوی  کارشناس ارشد جامعه شناسی ( پژوهشگری)  بعنوان اولین فارغ التحصیل گرو...

برگزاری جلسه شواری آموزشی پژوهشی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی در مورخ  1399/06/26

برگزاری جلسه شواری آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1399/06/26

29 شهریور 1399

جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 26 شهریور ماه1399 با حضور مدیران محترم گروه ها ...

اطلاعیه  برگزاری جلسه «دفاعیه پایان نامه دکتری »در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1399/06/29

اطلاعیه برگزاری جلسه «دفاعیه پایان نامه دکتری »در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1399/06/29

26 شهریور 1399

به اطلاع می رساند جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  آقای مجتبی خوارزمی دانشجوی رشته باستان شناسی در ساعت 15 ر...