دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "زبان عربی محور وحدت ملت ها" در دانشگاه سیستان و بلوچستان

22 اسفند 1397

این کارگاه دو روزه که با مشارکت دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه بابل کشور عراق در ت...

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (آموزش داستان نویسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (آموزش داستان نویسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

11 اسفند 1397

کارگاه آموزشی با عنوان (آموزش داستان نویسی) با مدیریت علمی خانم دکتر مریم شعبان زاده مورخ یکشنبه 12 اسفند...

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

08 اسفند 1397

کارگاه کارآفرینی با عنوان (نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی) با مدیریت علمی جناب آقای دکتر ع...