امکانات دانشکده


امکانات دانشکده

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

آزمايشگاه ژئومورفولوژي جهت آشنايي و انجام کار عملي دانشجويان در دروس ژئومورفولوژي ساختماني، ژئومورفولوژي اقليمي و ديناميک و همچنين ژئومورفولوژي ايران راه اندازي شده است و با توجه به امکانات موجود،دانشجويان قادر خواهند بود انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني و همچنين مقاطع تهيه شده از سنگها را در زير ميکروسکوپهاي مجهز،به راحتي ببينندو يا دستگاه گرانولومتري(دانه سنجي)و تامي هاي مربوطه(الک ها)بافت انواع رسوبات و همچنين تعيين محيط تشکيل آنها را انجام دهند.

 

در اين آزمايشگاه تجهيزات زير موجود مي باشد:

 • دستگاه گرانولومتري بهمراه تامي هاي مربوطه
 • ميکروسکوپهاي معمولي و پولاريزان
 • انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني
 • انواع مولاژمربوط به پديده هاي ژئومورفولوژي
 • تصاوير ماهواره اي با مقياس هاي گوناگون از مناطق مختلف کشور بويژه سواحل درياي عمان
 • انواع عکس هاي هوايي از قسمت هاي مختلف کشور در مقياس هاي مختلف
 • نقشه هاي توپوگرافي در مقياس ۵۰۰۰۰ :۱ استان و۱:۲۵۰۰۰۰پوشش سراسري ايران
 • نقشه هاي زمين شناسي از گوشه و کنار کشور
 • دستگاه پلانيمتر مکانيکي و ديجيتالي
 • دستگاه کورويمتر
 • ترازوي ديجيتال
 • فشارسنج و ارتفاع سنج
 • دستگاه PH متر
 • دستگاه شبیه ساز هیدرولوژی
 • دستگاه آنالیز ۶ پارامتره در زمینه آنالیز آب
 • آگر جهت نمونه برداری رسوب تا عمق ۸ متری

 

 

آزمايشگاه سنجش از دور ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و فتوگرامتري

اين آزمايشگاه جهت آشنايي و انجام مهارت هاي علمي در زمينه هاي دروس سنجش از دور ، كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي ، كارتوگرافي و نقشه خواني در مقطع كارشناسي ودرس سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) مورد استفاده قرار مي گيرد . تجهيزات آزمايشگاه مشتمل بر ۱۲ دستگاه استريوسكوپ ، مجموعه ابزار كارتوگرافي ، عكس هاي هوايي ، نقشه ها ي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي مي باشد .همچنين با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود سيستم اطلاعات جغرافيايي ، دانشجويان قادر به انجام پروژه هاو تمرينات عملي خود مي باشند.

 

برخي از مهمترين عمليات انجام شده در اين آزمايشگاه به قرار زير است:

۱- تهيه انواع نقشه هاي موضوعي ، پوشش زمين و كاربري اراضي با استفاده از اسناد و مدارك مربوطه

۲- تفسير سه بعدي عكس هاي هوايي و انجام محاسبات مربوط به پروژه روي عكس

۳- آشنايي با فنون نقشه خواني و تفسير توپوگرافي روي نقشه هاي مربوطه

۴- انجام پروژه هاي منابع طبيعي و برنامه ريزي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي

۵- آشنايي با فنون ترسيم نقشه و كارتوگرافي نقشه هاي توپوگرافي و موضوعي

۶- تعبير و تفسير تصاوير و داده هاي ماهواره اي جهت آشنايي با وضعيت منابع زميني و عوارض زمين از ديدگاه ژئومرفولوژي منابع آب وخاك ، هيدرولوژي

 

 

سالن وحدت

سالن سمعی بصری مجهز به ویدیوپروژکتور،اتصال به شبکه اینترنت واینترانت و امکانات صوتی تصویری با۲۲۰نفر گنجایش جهت برگزاری اجتماعات و دفاعیه پایان نامه ها ی دانشجويان تحصيلات تکميلی در اختیار دانشكده مي باشد.

 

 

ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی

تجهيزات يك ايستگاه هواشناسي كامل سينوپتيك با هزينه اي بالغ بر ۵۰ هزار دلار خريداري و به صورت ايستگاه هواشناسي در محوطه آزاد مجاور دانشكده نصب گرديد ، كه به صورت مشترك با گروه فيزيك مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

اين ابزار كه جهت اندازه گيري پارامترهاي عمده جوي شامل دما، رطوبت ، بارش ، فشار ، تبخير و ساير عناصر اصلي جوي است ، با جديد ترين و دقيق ترين فناوري روز دنيا امكان آشنايي دانشجويان دروس مباني اقليم شناسي ، ميكروكليماتولو‍‍‍ژي و آب و هواي ايران را در مقطع كارشناسي و درس ميكركليماتولوژي پيشرفته و تفسير نقشه ها و نمودارهاي اقليمي دوره كارشناسي ارشد در رشته اقليم را فراهم خواهد ساخت . همچنين امكان انجام پروژه هاي تحقيقاتي دوره دكترا و كارشناسي اقليم شناسي را فراهم مي سازد .

علاوه بر آشنايي دانشجويان با روشهاي اندازه گيري داده ها در هوا و اقليم شناسي با تعيين ديده باني هاي دانشجويي ، قرائت و انتقال داده ها به رايانه امكان ثبت و آرشيو داده هاي هواشناسي ايستگاه جهت مطالعات محققين بعدي خواهد بود ، لذا در كنار ثبت داده ها در ايستگاه سينوپتيك شهر زاهدان كه در مجاورت فرودگاه قرار دارد . اين ايستگاه قادر خواهد بود با توجه به ارتفاع بيشتر و قرار گيري در موقعيت جنوبي تر در مقايسه با آمار ايستگاه سينوپتيك اطلاعات تكميلي تري را جهت انجام پروژه هاي مطالعاتي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي فراهم نمايد .

 

مجلات و نشریات

1-جغرافیا و توسعه:

اولين شماره اين مجله در سال 1382 به چاپ رسيده و جدیدترین شماره آن در زمستان 96 با شماره پياپي 49 منتشر گرديده است. مجله جغرافيا و توسعه بر اساس رأي 

شماره 122323 مورخ 09/07/90 كميسيون نشريات علمي كشور رتبه علمي پژوهشي را دريافت نموده است و دارای رتبهA80  از سازمان نشریات وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد.

2- مجله مخاطرات محيط طبیعی:

مجله مخاطرات محيط طبیعی طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 مجوز علمی پژوهشی از دفتر نشریات وزارت علوم دریافت کرده است. اين مجله در دوره ارزیابی در سال 1396 امتیاز 69 و رتبه (B) را کسب نمود و مقالاتي كه در زمينه مخاطرات طبيعي مي باشد  را منتشر مي نمايد.

3- مجله جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي:

اولين شماره اين نشريه درسال 1390 به چاپ رسيده و جدید ترین شماره آن درپاییز 96 با شماره پياپي 24 منتشرگرديده است. مجله جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي بر اساس رأي شماره 12689/18/3 مورخ 28/1/92 كميسيون نشريات علمي كشور رتبه علمي پژوهشي را دريافت نموده است.