امور آموزشی


رئیس آموزش دانشکده
زهره زارع نژاد

شماره تماس:31136762

ایمیل:zzare85@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی
معصومه شهابی

شماره تماس:31136762

ایمیل:m.shahab955@yahoo.com

کارشناس آموزش
لیلا خسرو مهر

شماره تماس:31136762