امور آموزشی


روح اله باقری مجد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1399
رئیس آموزش دانشکده
زهره زارع نژاد

شماره تماس:31136762

ایمیل:zzare85@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی
معصومه شهابی

شماره تماس:31136762

ایمیل:m.shahab955@yahoo.com

کارشناس آموزش
لیلا خسرو مهر

شماره تماس:31136762