مقالات منتشره


مقالات منتشره

جدول مقالات منتشر شده گروه پژوهش هنر

 

مقالات منتشر شده سال 1398

Refined first-order reliability method using cross-entropy optimization method
حامد قوهانی عرب, محسن راشكی, مهدی رستمیان, علیرضا قویدل, حسین شهركی, بهروز كشته گر

شماره: 35 از صفحه: 1507 تا صفحه: 1519

Reliability and reliability-based sensitivity analysis of shell and tube heat exchangers using - Monte Carlo Simulation
حسن آذركیش, محسن راشكی
شماره: 159 از صفحه: 113842 -1 تا صفحه: 113842 -11

System-level reliability sensitivity analysis by using weighted average simulation method
محسن راشكی, مهدی اژدری مقدم, محمود میری

شماره: 35 از صفحه: 1826 تا صفحه: 1845
Classification correction of polynomial response surface methods for accurate reliability - estimation
محسن راشكی, حسن آذركیش, رستمیان مهدی, عبدالحمید بحرپیما

سامانه جامع مدیریت فناوری اطلاعات

شماره: 81 از صفحه: 1 تا صفحه: 12
First order control variates algorithm for reliability analysis of engineering structures
منصور قلعه نوی, محسن راشكی, علا عامریان
شماره: 77 از صفحه: 829 تا صفحه: 847

Subset simulation method including fitness-based seed selection for reliability analysis
Yong Liاعظم عبدالهی, مهدی اژدری مقدم, سید آرمان هاشمی منفرد, محسن راشكی,
شماره: از صفحه: تا صفحه:

Reliability sensitivity analysis method based on subset simulation hybrid techniques
فرید میارنعیمی, غلامرضا عزیزیان, محسن راشكی

شماره: 75 از صفحه: 607 تا صفحه: 626
تحلیل ترمو الاستیك پوسته های مخروطی شكل دوار ساخته هشده با استفاده از مواد مدرج تابعی
محمود میری, ناصر صفاییان, محسن راشكی
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز شماره: 49.4 از صفحه: 117 تا صفحه: 129

Flying Squirrel Optimizer (FSO): A Novel SI-Based Optimization Algorithm for Engineering - Problems
غلامرضا عزیزیان, فرید میارنعیمی, محسن راشكی, ناصر شابختی

شماره: 11 از صفحه: 177 تا صفحه:

تحلیل عکس های اجتماعی بر اساس تاریخ اجتماعی بو
محمد حسن پور
تحقیقات تاریخ اجتماعی شماره: 8 از صفحه: 1 تا صفحه: 25

 عکاسی، دستگاه تداوم ساز شمایل نگاری مدرن
محمد حسن پور, احمد الستی, حسن بلخاری قهی
باغ نظر شماره: 73 از صفحه: 17 تا صفحه: 28

 نقد اجتماعی عکس های اجتماعی بر اساس سلیقه های چشایی
محمد حسن پور
تحقیقات تاریخ اجتماعی شماره: 9 از صفحه: 1 تا فحه:

شناخت و تحلیل عوامل موثر بر ركود فرش دستباف اصیل سیستان
چكامه ضمیری, ابوالقاسم نعمت شهربابكی
گلجام شماره: 15 از صفحه: 107 تا صفحه:

نقش ها و طرح های مشترك دستبافته های بی گره سیستان
ابوالقاسم نعمت شهربابکی, سمیه میرنژاد

مجله پیکره شماره: 8 از صفحه: 78 تا صفحه: 92