امکانات گروه


امکانات گروه

آزمايشگاه رنگرزي الیاف

این آزمایشگاه جهت رنگرزی الیاف به صورت طبیعی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.


کارگاه بافت ومرمت قالی

در این کارگاه آموزش های لازم در خصوص مرمت قالی دست باف صورت می گیرد.


کارگاه طراحی

در کارگاه طراحی قالی آموزش طراحی قالی و طراحی سنتی صورت می گیرد.