فرم ها و اطلاعیه های آموزشی


فرم ها و اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی :

بدینوسیله برنامه تنظیم قرارداد کار دانشجویی با حسابداری از تاریخ ۹۷/۸/۱ لغایت ۹۷/۸/۱۵ به شرح ذیل اعلام می گردد.
ساعت مراجعه ۸صبح الی ۱۳
روزهای زوج : پسران
روزهای فرد : دختران
همراه داشتن شماره ملی و شماره حساب بانک تجارت بنام شخص دانشجو الزامی میباشد.
 
حسابداری امور دانشجویی