پژوهش هنر


پژوهش هنر- کارشناسی ارشد

دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر يكي از دوره هاي اموزش عالي است ودر سال ۱۳۸۵ به رشته هاي دانشكده هنر اضافه گرديد. هدف اين رشته تشويق وترغيب تفكر دانشجويان هنر در مقوله هنر،رشد خلاقيتهاي هنري وارتقا سطح بينش هنري در فرهنگ اسلامي است. اميد مي رود با اجراي اين دوره گامهاي موثري در تقويت حوزه هاي آموزشي وپژوهشي هنر وتاليف وتصنيف در زمينه هاي هنري وجهت يابي وتصحيح حركت هاي هنري جامعه اسلامي برداشته شود.

طول دوره و شكل نظام طول متوسط دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر ۲سال يا ۴ نيمسال است.

 

تعداد واحدهاي درسي:

كل واحدهاي درسي اين دوره ۳۱ واحد به شرح زير است:

دروس اصلي وتخصصي ۱۶ واحد

دروس اختياري ۹ واحد

رساله نهايي ۶ واحد

واحدهاي درسي:۳۱ واحد

 

ضرورت و اهميت:

مقوله هنر نبض فرهنگ هر جامعه پويا وغني است وهويت ملي-اعتقادي-اجتماعي هر جامعه منسجم به وضوح در آثار هنري آن جامعه منعكس است.ايجاد دوره هايي كه بتوانند زمينه ساز تحقيق وتحقق آمال فرهنگي واحيا هويت هاي اصيل جامعه در وادي حساس "هنر" باشد از اهميت بسيار برخوردار است.

 

نقش وتوانايي فارغ التحصيلان:

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در دانشكده هاي هنر به تدريس اشتغال ورزيده و در مركز تحقيقات هنري نيز به عنوان محقق متكفل كار تحقيقي شوند

 

دروس اصلی و تخصصی:

  • كارگاه روش تحقيق
  • حكمت هنر اسلامي
  • مطالعات تطبيقي هنر ۱و۲
  • آشنايي با آرا متفكران در باب هنر
  • رساله نهايي

دروس اختياري:

  • آشنايي با هنر وتمدن شرق
  • بررسي وتحليل مكاتب هنري
  • جامعه شناسي هنر

 

تعداد دانشجویان در حال تحصیل روزانه و شبانه:۴۲نفر

تعداد دانشجویان در حال تحصیل پردیس:۲۴نفر

تعداد فارغ التحصیلان روزانه و شبانه:۷۷نفر

تعداد فارغ التحصیلان پردیس:۴۰نفر

مدیر گروه: دکترسکینه خاتون محمودی

اساتيد هيئت علمي:   دکتر زهرا حسین آبادی-دکتر مرضیه قاسمی- دکتر سکینه خاتون محمودی