کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

 
 

عنوان و نام پدید آورنده : مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی
شناسه : همایش بین المللی سیره نبوی(ص)، نظم و امنیت اجتماعی
برگزار کننده : معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دبیر علمی همایش : دکتر علیرضا طاهری

 
                                                                               

عنوان : هنر ساسانی و احیای آن در هنر اسلامی، قرون وسطی و رمانسک
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : هنر ساسانی – تاثیر، هنر اسلامی – تاثیر ایران و هنر مسیحی و سمبولیسم – تاثیر ایران
ناشر : مشهد، انتشارات مرندیز ، 1394
شماره کتابشناسی ملی : 4061252
 

عنوان : نماد و عناصر شیعی در نقاشی قهوه خانه ای
پدید آورنده : خانم دکتر زهرا حسین آبادی
موضوع : نقاشی قهوه خانه ای
ناشر : تهران، سخنوران، 1395
شماره کتابشناسی ملی : 4141858


عنوان : گرگویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : معماری گوتیک، معماری قرون وسطی، معماری کلیسا
ناشر : مشهد انتشارات مرندیز ، 1395
شماره کتابشناسی ملی : 4307999
 

عنوان : معماری آرامگاه های گنبد دار منطقه بلوچستان ایران
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : آرامگاه ها و معماری
ناشر : مشهد انتشارات مرندیز ، 1396
شماره کتابشناسی ملی : 4568105
 

عنوان : پارچه ابریشمین ساسانی مدالیون ها و نفوذ آنها در شرق و غرب
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : ابریشم – ایران، صنعت و تجارت
ناشر : زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1397
شماره کتابشناسی ملی : 5173287
 

عنوان : در باب شیطان، مار، اژدها و آپوکالیس در هنر مسیحی
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : شیطان، مار، اژدها و آخرالزمان در هنر
ناشر : مشهد، انتشارات مرندیز، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره کتابشناسی ملی : 4606523
 

عنوان : مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی سیمای حضرت محمد(ص) در هنر
دبیر علمی همایش : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی سیمای حضرت محمد(ص) در هنر
ناشر : زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1394
 

عنوان : نقاشی موسیقی ( تحلیل نشانه شناسانه بر وجود موسیقی آثار واسیلی کاندینسکی و پل کله)
پدید آورندگان : خانم دکتر زهرا حسین آبادی و رامین کشاورز
موضوع : واسیلی کاندینسکی، نقد و تفسیر - پل کله، نقد و تفسیر – موسیقی در هنر – هنر آلمانی
ناشر : تهران، انتشارات سخنوران، 1395
شماره کتابشناسی ملی : 4156801
 


عنوان : ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی
ناشر : تهران، نشر ساقی، 1395


عنوان : اژدها در نقاشی اروپا نبرد سن ژرژ و اژدها
پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
موضوع : اژدها در هنر
ناشر : زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان – مشهد، انتشارات مرندیز، 1395
 

عنوان : هرمنوتیک عکس به مثابه متن
پدید آورنده : محمد حسن پور
موضوع : هرمنوتیک - تاریخ
ناشر : مشهد: ترانه : دانیال دامون، 1393
شماره کتابشناسی ملی : 3415175
 


- عنوان : کتاب کوچک عکاسی موبایل ، کامپکت
- پدید آورنده : مازیار نیک بر ، محمد حسن پور
- موضوع : عکاسی – راهنمای آموزشی ، دوربین های عکاسی
- ناشر : مشهد: ترانه ، 1393

- شماره کتابشناسی ملی : 3523511

 - عنوان : هیولاهای اسطوره ای سینما
 - پدید آورنده : دکتر علیرضا طاهری
 - موضوع : فیلم های هیولایی – تاریخ و نقد – هیولا در سینما – هیولا در هنر
 -  ناشر : انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان

- شماره کتابشناسی : 5409340

 

عنوان : شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران
پدید آورنده : علی پیری
موضوع : قالی و قالی بافی
ناشر : تهران: دانشگاه پیام نور، 1397
شماره کتابشناسی ملی : 5519598
           عنوان : آشنایی با کاغذ سازی و بوم سازی سنتی
           پدید آورنده : راحله عرفان منش - الیاس صفاران
           موضوع : کاغذ سازی
           ناشر : تهران: دانشگاه پیام نور، 1394
           شماره کتابشناسی ملی : 3783293