آخرین اخبار

نشست ریاست دانشکده الهیات و حقوق و معارف اسلامی با انجمن های دانشکده

نشست ریاست دانشکده الهیات و حقوق و معارف اسلامی با انجمن های دانشکده

05 آذر 1402

در این جلسه که با حضور دکتر احسان سامانی ریاست دانشکده الهیات و دکتر آبین و دکتر اربابی اساتید مشاور انجمن حقو...

معارفه دانشجویان جدیدالورود دو رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق

معارفه دانشجویان جدیدالورود دو رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق

05 آذر 1402

مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در مکان تالار وحدت ساختمان جغرافیا انجمن علمی حقوق استاد جعفری لنگرودی دانشگاه سیستان و...

لیست کارگاه هایی که در هفته پژوهش برگزار خواهد شد

لیست کارگاه هایی که در هفته پژوهش برگزار خواهد شد

04 آذر 1402

لیست کارگاه ها و نشست هایی که در هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

سومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های در مورخه ۳۰. ۸. ۱۴۰۲ در دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسلامی برگزار شد

سومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های در مورخه ۳۰. ۸. ۱۴۰۲ در دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسلامی برگزار شد

04 آذر 1402

این کارگاه با حضور گروه دوم از دانشجویان فلسفه و اساتید گروه در ساعت ۹ و نیم آغاز و تا ساعت ۱۱ ادامه یافت. ...

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته فلسفه و ادیان برگزار شد

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته فلسفه و ادیان برگزار شد

04 آذر 1402

این جلسه در روز سه شنبه مورخه ۳۰ . ۸. ۱۴۰۲ با حضور اساتید گروه فلسفه و ادیان در محل دانشکده الهیات و معارف اسل...