مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پایه


مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پایه

این مرکز در طبقه اول دانشکده واقع است و مشتمل بر ۲0 سیستم می‌باشد که تمامی نرم‌افزارهای مورد نیاز دانشجویان بر روی آنها نصب شده است. دانشجویان تمرین‌های آموزشی و پروژه‌های درسی خود را در این مرکز انجام می‌دهند. دسترسی به اینترنت در این مرکز به صورت دائم می‌باشد.

همچنین در این مرکز دانشجویان می توانند با استفاده از کامپیوتر شخصی خود در محل مشخص شده در سایت به فعالیت مشغول گردند.در ضمن این مرکز دارای یک کلاس برای کلاس های عملی کامپیوتر بوده که در طول ترم، کلاس های عملی گروه های مختلف دانشکده در آن برگزار می شود.