دارنده شاخص هرش برتر


دارنده شاخص هرش برتر

دارندگان شاخص هرش اسکاپوس (بدون احتساب ارجاع به خودی) بزرگتر از 14 در بازه زمانی 2021 - 2006

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه h-index
1 دکتر امین بهزادمهر مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 29
2 دکتر فرامرز سرحدی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 20
3 زنده یاد دکتر حسین آتشی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 18
4 دکتر عبدالرضا صمیمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 18
5 دکتر سعید فراهت مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 17
6 دکتر داود محبی کلهری مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 16

 

*با توجه به تغییرات احتمالی در بانک اطلاعاتی اسکاپوس, احتمال تغییر جزئی در عدد شاخص هرش افراد وجود دارد.( بروز رسانی در 1400/07/27)