اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 8 آذر 1402

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 8 آذر 1402

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و مدیران محتر...
برنامه کارگاه دکتر جواد غلامعلی زاده

برنامه کارگاه دکتر جواد غلامعلی زاده

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان آشنایی با ضمایرو کاربرد آنها در لهجه عراقی با سخنرانی دکتر جواد غلامعلی زاده در تاری27آبانماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در محل آزمایشگاه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برنامه کارگاه دکتر بتول محسنی راد

برنامه کارگاه دکتر بتول محسنی راد

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان تاریخ انقلاب زبان شناسی و نظرات و دیدگاه های زبان شناسان غربی در مورد عبدالقاهر الجرجابی با سخنرانی دکتر بتول محسنی راد در تاریخ 14آذر ماه 21 با حضور دانشجویان علاقمند در محل آزمایشگاه عربی د...
برنامه کارگاه دکترروح الله شیرازی

برنامه کارگاه دکترروح الله شیرازی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان بایسته های پژوهشگر ادبیات تطبیقی با سخنرانی دکتر روح الله شیرازی در تاریخ 8آذر ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سایت دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برنامه کارگاه دکتر عبدالله واثق عباسی

برنامه کارگاه دکتر عبدالله واثق عباسی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان ستایش جهان در شعر ناصر خسرو با سخنرانی دکتر عبدلله واثق عباسی در تاریخ 5آذر ماه 1402با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برنامه کارگاه دکترسکینه عباسی

برنامه کارگاه دکترسکینه عباسی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان مقاله نویسی با سخنرانی دکتر سکینه عباسی در تاریخ 8آذر ماه1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برنامه کارگاه دکتر داوود صارمی

برنامه کارگاه دکتر داوود صارمی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان نمادگرایی در فرهنگ و تمدن ایران زمین مطالعه موردی: یادمان سرو در فرهنگ اساطیری ایران با سخنرانی دکترداوود صارمی نائینی در تاریخ 6آذر ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکد...
جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ کارمندان محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی با امور اداری با حضور محترم مدیر امور اداری سرکار خانم دکتر حمیده سراوانی و معاون محترم پرسنلی مدیر امور اداری آقای مهندس محسن شهرکی و حضور محترم رئیس دانشکده آقای دکتر ...
برنامه کارگاه دکتر الهام شیردل

برنامه کارگاه دکتر الهام شیردل

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان روش تحقیق نظریه زمینه ای از نظر تا عمل با سخنرانی دکتر الهام شیردل و خانم فاطمه حامی کارگر در تاریخ 1402/09/01آذر ماه 1402 با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم ان...
برنامه کارگاه دکتر صدیقه زینلی دستوئی

برنامه کارگاه دکتر صدیقه زینلی دستوئی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان نگاهی به روش های گرد آوری طبیعی داده ها،پرسشنامه تکمیل گفتمان و ایفای نقش در پژوهش های مربوط به کنش های گفتاری با سخنرانی دکتر صدیقه زینلی دستوئی در تاریخ29آبان ماه1402 با حضور دانشجویان علاق...