امکانات


امکانات

کتابخانه :

دراین دانشکده گروه آموزشی  تاریخ ، باستان شناسی و زبان و ادبیات فارسی یک کتابخانه تخصصی دارند که تا حدودی نیازهای دانشجویان را برآورده می کند ، علاوه بر آن کتابخانه دانشکده و همچنین سایت های کامپیوتری دانشکده و کتابخانه مرکزی دانشگاه دانشجویان را در زمینه های علمی پشتیبانی می کنند.

مرکز کامپیوتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

اين واحد در سال ۱۳۸۴ به منظور پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري دانشکده ادبيات تاسيس گرديده است .

از فعاليت هاي اين مرکز مي توان به موارد زير اشاره کرد:

۱- شبکه اينترنت و اينترانت دانشگاه:
فعال سازي نودهاي شبکه اي ، تعويض و تعمير کابل هاي شبکه و رفع مشکلات برقراري ارتباط

۲- نصب نرم افزار هاي قابل استفاده در دانشگاه  و آموزش و رفع اشکال اساتيد و کارمندان در به کارگيري نرم افزارها از جمله سيستم آموزشي گلستان ، فايلر پرو ، آنتي ويروس ها، ويندوز و غيره

۳- برگزاري کلاس هاي آشنايي با کامپيوتر براي دانشکده هاي ذکر شده و ارائه خدمات اينترنتي در زمان برپايي کنفرانس ها ، سمينارها و بزرگداشت ها

۴- نصب و تعويض و تعمير قطعات سخت افزاري کامپيوترهاي واحد هاي ذکر شده

آزمایشگاه :

دانشکده ادبیات دارای سه آزمایشگاه مجهز به بهترین دستگاههای پیشرفته از جمله ویدئوپرژکتور، پرده نمایش ، تلویزیون ، ویدئو و ... می باشد که به نحو مطلوبی به دانشجویان خدمات می دهد.

مرکز سمعی بصری  نیز به ویدئوپرژکتور ، پرده نمایش ، تلویزیون ، ویدئو و ... مجهز می باشدو همچنین کلاس ۱۳۵ نیز به ویدئو پرژکتور،پرده نمایش،تلویزیون،ویدئو و... مجهز می باشد.

علاوه بر آزمایشگاهها و مرکز سمعی بصری  دانشــــکده نیز مجهـــز به بهترین دستگاههای پیشرفته جهت ارائه خدمــات به کلیـــه رشتــه هـــا از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت 20  دایر می باشد.

لازم به ذکر است که تمامی آزمایشگاهها و مراکز سمعی بصری به شبکه اینترانت و اینترنت متصل است.