کرسی های نقد و نظریه پردازی


کرسی های نقد و نظریه پردازی

 

تعداد کرسی های نظریه پردازی در سال 1400

 

ردیف عنوان برگزار کننده
1 بررسی رابطه بین برخورداری از انواع منابع معرفت و جهت گیری فرهنگ سیاسی  دکتر مرتضی مسرور
2 بررسی هویت مهاجر در « دو دنیا» اثر گلی ترقی  دکتر احمد شیرخانی

 

دکتر احمد شیر خانی یک کرسی
دکتر مهدی مرتضوی  یک کرسی

 

برگزاری کرسی ترویجی آسیب های اجتماعی ناشی از پاندمی کرونا و زمینه های شکل گیری آن در مورخ 1401/1/30 

كرسي ترویجی آسیب‌های اجتماعی ناشی از پاندمی کرونا و زمینه‌های شکل‌گیری آن (مطالعه موردی: جوانان شهر زاهدان) در روز دوشنبه سی‌ام فروردین ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس سازمان مرکزی ساختمان شهید میرحسینی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید