امور آموزشی


آموزش

آقای دکتر احمد شیرخانی

معاونت محترم آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6750

آقای حسن سرحدی

رئیس آموزش دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6751

وظایف

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشكده در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره
مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی
آنها بر عهده این معاونت می باشد .
برخی از وظایف و اختیارات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
1 - همكاری با ریاست دانشكده در جهت پیشبرد فعالیتهای آموزشی دانشكده
2 - تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همكاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص ذیربط
3 - نظارت بر برگزاری فعالیتهای آموزشی در دانشكده
4 - نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
5 - اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشكده و تأمین آنها
6 - انجام امور دانشكده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشكده، برابر اختیارات تفویضی
7 - شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشكده
8 - نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
9 - تهیه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشكده
10 - برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیتهای آموزشی

 

 

1

تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون دکتری کشوری

12

 

 

دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان

دانشجویان ورودی مانند سایر دانشگاهها در سالهای اخیر بطور معنی داری کاهش پیدا کرده است

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجویان مشغول به تحصیل از ترم 3961تا کنون

805

372

66

دانشجویان فارغ التحصیل 1400

134

40

3

دانشجویان بین الملل

2

12

-

دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل

1

6

-

 

 

 

 

 

 

تعداد رشته و گرایش جدید در سال 1400

ردیف

رشته و گرایش

1

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

دانشجویان اتباع خارجی مشغول به تحصیل در این دانشکده

رشته تحصیلی

مقطع

تعداد

علوم اجتماعی

کارشناسی

1

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

25

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

1

 

 

 

 

 

گزارش فعالیت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(1399-1400)

-برگزاری جلسات آموزشی دانشکده با مدیران گروهها در سال 1399 به صورت مجازی و ارائه گزارش هفتگی به رئیس آموزش و کارشناسان محترم گروههای

شرکت مستمررئیس آموزش و کارشناسان آموزشی در کلاس های ضمن خدمت جهت بالا بردن و به روز شدن اطلاعات آموزشی

-انجام کلیه امور دانشجویان (از ثبت نام تا فارغ التحصیلی)و راهنمایی آنها به صورت مجازی و تلفنی

- برگزاری دوره های مهارت آموزی و دانش افزایی از طریق وبینار با همکاری مرکز آموزشهای الکترونیک

-تنظیم برنامه های امتحانات و اعلام برنامه امتحانات به دانشجویان

-نظارت بر عملیات ثبت نمرات دانشجویان

-پیگیری نمرات آخر ترم دانشجویان ،پیگیری مصوبات مربوط به حذف، غیبت و...دانشجویان

-بررسی اعتراضات دانشجویان در خصوص نمرات و حفظ سوابق آنها در پرونده

-نظارت و کنترل در زمینه پیگیری تاخیر در سال نمرات پروژه، کارآموزی، معرفی به استادو...

-مکاتبه و ارسال نمرات دانشجوی مهمان به دانشگاه مبدا پس از تسویه حساب با هماهنگی مقام ما فوق

-مطابقت و تطبیق دانشجویان انتقالی و تغییر رشته از نظر چگونگی پذیرش واحدها و نمرات ارسالی