امکانات


امکانات

 

دانشکده مهندسی دارای امکانات متعددی جهت استفاده اساتید ودانشجویان، برای برگزاری کارگاهها، دوره های عملی  و دوره های نرم افزاری و همچنین ارتباط با سایر مراکز کشور ویا خارج ازکشور به صورت ویدیو کنفرانسی می باشد.

 

این امکانات به شرح زیر میباشد:

 

1 - سالن مولتی مدیا مجهز به ویدیو پروژکتور واینترنت

2 - آمفی تئاتر مناسب برای برگزاری کارگاه ، ارائه فیلم و نمایش و سایر فعالیتهای فرهنگی

3 - ساختمانهای اصلی کلاسها

4 - سالنهای کنفرانسی متعدد برای برگزاری جلسات دفاع ، جلسات کاری و نشستهای علمی.

5 - آزمایشگاهها وکارگاههای متعدد مربوط به گروههای آموزشی دانشکده