سالن های کنفرانسی


سالن های کنفرانسی

 

سالن کنفرانس دکترخشنودی

مکان : ساختمان گروه مهندسی شیمی

ظرفیت : 60 نفر

 

سالن کنفرانس پژوهشکده نانو

مکان : ساختمان گروه مهندسی شیمی

ظرفیت : 25 نفر

 

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

مکان:دانشکده مهندسی ، پشت استادسرا

ظرفیت : 120 نفر

 

سالن ویدیو کنفرانسی

مکان :اتاق 205 ساختمان شماره 1 کلاسها

ظرفیت: 50 نفر

 

ا