همایش تحصیلات تکمیلی


همایش تحصیلات تکمیلی

همایش سالانه تحصیلات تکمیلی

به منظور تشویق دانشجویان به ارائه سخنرانی و شرکت فعالانه آنها در فعالیتهای علمی و نمایش تواناییهای آنان، دانشکده مهندسی از سال 1394 اقدام به برگزاری همایش تحصیلات تکمیلی نمود که تا کنون چهار دوره ی آن با موفقیت انجام شده است.

برگزاری سومین همایش تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

 

 

هدف از برگزاری این همایش برقراری ارتباط مستقیم اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صاحبان صنایع برای اجرای طرح های پژوهشی اولویت‌دار استان ، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آشنایی صاحبان صنایع با موضوعات تحقیقاتی روز و توانمندی های دانشگاه در انجام پروژه های تحقیقاتی، آشنا شدن و ارتباط رودرو و مستقیم محققین دانشگاهی با مدیران ارشد دولتی و بخش خصوصی به‌منظور بحث و تبادل‌نظر و هدایت طرحهای پژوهشی به سمت پژوهش های کاربردی و تقاضامحور برای رفع مشکلات منطقه و صنعت است.

این همایش عموماً در دانشگاه های معتبر اروپا با عنوان های: Open Days و یا Postgraduate Student Conference دو نوبت در سال برگزار می شود