مقالات منتشره


مقالات منتشره

آمار مقالات چاپ شده در سال 1400

 

ISC 25
SCOPUS 2

 

 

 

ردیف

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد به منظور حل مشکلات کشوری سال1400

تعداد

1

کارشناسی ارشد

90

2

بین الملل

4

 

 

 

 

 

ردیف

تعداد رساله دکتری به منظور حل مشکلات کشوری سال1400

تعداد

1

دکتری

7