معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

حامد خسروی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
حامد خسروی
hkhosravi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1395 1402

                رشته های آموزش دانشکده مهندسی                                                      شماره تماس بخش های معاونت آموزشی دانشکده

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
عمران  عمران عمران
شیمی شیمی شیمی
مکانیک مکانیک مکانیک
مواد مواد مواد
صنایع صنایع  
معدن معدن  

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1403 - 1402

 

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

آئین نامه ها ودستورالعمل ها

 

فرآیندها