کارگاههای تخصصی


کارگاههای تخصصی

لیست کارگاه های برگزار شده در هفته پژوهش سال 1399

                                                                                                                             

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ و ساعت

1

اثر درمانی فعالیت بدنی و ورزش بر بیماری ها (با تاکید بر چاقی

دکتر مجید وحیدیان رضازاده

علوم ورزشی

18 الی 20

15/9/1399

2

مدیریت تغییر

دکتر مرتضی نیکوفر

علوم ورزشی

18 الی 20

16/9/1399

    3

آشنایی با روش ها و ابزار های آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی

دکتر شیلا نائبی فر

علوم ورزشی

18 الی 20

19/9/1399

4

ریتم های بیولوژیک هورمونی و ورزش

دکتر شیلا نائبی فر

علوم ورزشی

18 الی 20

20/9/1399

5

مهارت های ارتباطی

دکتر مسعود رستمی

روانشناسی

9 الی 11

19/9/1399

6

تفاوت مغز زنانه و مردانه

دکتر ثنا نوری مقدم

روانشناسی

9 الی 11

16/9/1399

7

بخشایش بر شفقت برخورد

دکتر علی عرب

روانشناسی

9 الی 12

18/9/1399

8

آموزش شیوه های نوین تدریس در مناطق کم برخوردار برای معلمان

دکتر روح اله باقری مجد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

10 صبح

15/9/1399

9

آموزش در دوره کرونا:چالش ها و راهکارها ویژه مناطق کم برخوردار

دکتر مسعود خنجرخانی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

10 صبح

15/9/1399