اخبار


اخبار

چاپ مقاله در مجله  Journal of food composition and analysis با درجه کیفی Q1 توسط دکتر صدراله رمضانی

چاپ مقاله در مجله Journal of food composition and analysis با درجه کیفی Q1 توسط دکتر صدراله رمضانی

مقاله با عنوان (Assessment of volatile compounds as potential markers of water deficit stress of two wild ecotypes of Salvia reuterana Boiss) در مجله Journal of food composition and analysis با چارک Q1 و ضریب تاثیر 3/4IF=) در سال ...
اسامی دانشجویان ممتاز و معدل الف گروه مهندسی فضای سبز

اسامی دانشجویان ممتاز و معدل الف گروه مهندسی فضای سبز

ضمن تشکر و آرزوی توفیق روزافزون برای همه دانشجویان، اسامی دانشجویان ممتاز{(معدل الف در دو نیمسال) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401و نیمسال اول سال تحصیلی 1403- 1402} و همچنین اسامی دانشجویان معدل الف {در نیمسال اول(4021) سال تحص...
 خانم دیمن کاشفی دوست دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری از رساله خود دفاع کرد

خانم دیمن کاشفی دوست دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری از رساله خود دفاع کرد

خانم دیمن کاشفی دوست از رساله دکتری خود با عنوان ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین و نقش آن در توسعه شهری منطقه ای با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) با راهنمایی جناب آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده و مشاوره جناب آق...
انجمن علمی جغرافیا، انجمن برتر شانزدهمین جشنواره حرکت

انجمن علمی جغرافیا، انجمن برتر شانزدهمین جشنواره حرکت

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان مقام شایسته تقدیر را کسب نمود به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جشنواره بین‌المللی حرکت از دوم تا چهارم دی سال ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جشنواره، زلفی‌گل وزی...
دکتر عیسی ابراهیم زاده پژوهشگر پر استناد سال 1402

دکتر عیسی ابراهیم زاده پژوهشگر پر استناد سال 1402

بر اساس اعلام پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگر پراستناد در سال 1402 نشریات علمی ایرانی در حوزه علوم اجتماعی شد.
پژوهشگران برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در سال 1402

پژوهشگران برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ساعت 9 صبح در تاریخ 27 آبان 1402 با حضور اعضا تشکیل و در رابطه با انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده، گروههای آموزشی و برتر دانشجویی تصمیماتی به شرح زیر اخذ گردید. الف- پرونده اس...
گزارش تصویری کارگاه (شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیرامون شهر زاهدان)

گزارش تصویری کارگاه (شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیرامون شهر زاهدان)

گزارش تصویری کارگاه (شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیرامون شهر زاهدان) تاریخ برگزاری: 2 آذرماه 1402 مدرس: زینب سرگزی
گزارش تصویری کارگاه (گیاهان منظرساز و کاربردشان در طراحی منظر)

گزارش تصویری کارگاه (گیاهان منظرساز و کاربردشان در طراحی منظر)

گزارش تصویری کارگاه (گیاهان منظرساز و کاربردشان در طراحی منظر) تاریخ برگزاری: 22 آذرماه 1402 مدرس: مهندس پیمان گلچین
گزارش تصویری کارگاه (بام سبز، دیوار سبز، چگونگی طراحی و نحوه اجرای آن)

گزارش تصویری کارگاه (بام سبز، دیوار سبز، چگونگی طراحی و نحوه اجرای آن)

گزارش تصویری کارگاه (بام سبز، دیوار سبز، چگونگی طراحی و نحوه اجرای آن) تاریخ برگزاری: 21 آذرماه 1402 مدرس: دکتر بهروز ناروئی