اهداف

 1. ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان،دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه.

 2.   تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش صنعت (تقويت ارتباط دانشجویان با صنعت در حین تحصیل) .

 3. ارتقاء سطﺢ دانش علمي و كاربردي دانشجویان در رشته های مهندسي  و افزایش اشتغالپذیری آنها 

 4. برگزاری هم اندیشی و نشستهای تخصصی با دانشجویان

 5. نشر و ترویج یافته های علمی

 6. فعالیت های کمک آموزشی

 7. مطالعات و پژوهشهای علمی دانشجویی که برخی از مصادیق آن عبارتند از:

 • برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل کارگاه های تخصصی مرتبط با رشته های مهندسی

 • برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانس ها، همایش ها و مسابقات علمی )داخلی و خارجی) در زمینه مهندسی و همچنین سایر رشته ها

 • اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن

 • پیگیری حمایت و تشویق مالی و معنوی از ابتکارات، خلاقیتهای علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه

 • ثبت و مستندسازی توانمندی دانشجویان در زمینه صنعتی

 • پیگیری در جهت سهولت عقد قراردادهای پژوهشی صنعتی با دانشگاه

 • ارائه پروژه های قابل تعریف شرکتها به عنوان پروژه درسی

 • استفاده از ظرفیت های دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه های مهندسی برای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با صنعت

 • تعریف و جایابی دوره های کارآموزی برای دانشجویان

 • برگزاری اردوهای بین رشته ایی