تماس با ما


تماس با ما

 

 

آدرس : زاهدان - بلوار بهارستان - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان - معاونت پژوهش و فناوری - دفتر ارتباط با صنعت
تلفن دفتر مدیر: 31136238-054
تلفن کارشناسان دفتر : ۳۱۱۳۶۲۲۵-۰۵۴
نمابر : ۳۳۴20070-۰۵۴
پست االکترونیکی : des@usb.ac.ir
آدرس صفحه اینترنتی دفتر: https://www.usb.ac.ir/Industry-Relations
صفحه مجازی معاونت پژوهشی :    researchoffice              t.me/researchoffice@