کمیته تخلفات پژوهشی


کمیته تخلفات پژوهشی

یکی از رسالت ­های مهم دانشگاه­ ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه­ گذاری برای تولید علم باید در نگهداری این دست­اوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینه ­سازی برای تولید آن مهمتر می ­باشد. بدینوسیله می ­توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولیدکنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه­ ها و موسسات علمی کشور اندک می­ باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که روند بررسی این تخلفات را یکسان­ سازی نماید ضروری به نظر می ­رسد. در این راستا کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه به منظور ارتقای سطح کیفی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و رسیدگی به تخلفات علمی در پایان­ نامه­ ها، مقالات و کتب انتشار یافته از سال 1395 در دانشگاه راه ­اندازی گردید.
هم اکنون به منظور تسهیل در امور ثبت و داوری تخلفات، سامانه ثبت و پیگیری تخلفات پژوهشی دانشگاه به آدرس زیر راه ­اندازی گردید. شاکیان می ­توانند با ورود به سامانه، تخلف پژوهشی خود را ثبت و جهت بررسی توسط کمیته تخلفات پژوهشی ارسال نمایند.

https://reg-plagiarism.usb.ac.ir