درخواست ثبت پیوند به وبسایت دانشگاه


ثبت درخواست پیوند به وبسایت دانشگاه

Loading
  • مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد به دانشجویانی که در جهت اطلاع رسانی درباره فعالیتهای پژوهشی با دانشگاه همکاری نمایند سهیمه اینترنت تشویقی اهدا نماید.  بدین منظور، دانشجویان می توانند با ایجاد پیوند در وبسایت های علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی  به دانشگاه سیستان و بلوچستان (که مورد تایید  واحد فناوری اطلاعات می باشد) از سهیمه اینترنت تشویقی بهره مند گردند. لازم به ذکر است که دانشجویان باید حتما قبل از ایجاد پیوند، از طریق تکمیل فرم مربوطه از تایید فناوری اطلاعات اطمینان حاصل نمایند .

    راهنمای دریافت اینترنت تشویقی (50 گیگ در هفته)