معرفی

در سال هاي اخير محيط کسب و کار از روند جهاني شدن اقتصاد تاثیر پذیرفته و حرکت سازمان ها به سمت فضاي ديجيتالي دچار تغييرات گسترده اي شده است.به طوری که براي ايجاد تحولات بنيادين در نظام هاي سازماني و زیر ساخت های کسب و کار اجراي برنامه هاي توسعه علاوه بر وجود فناوري اطلاعات به عامل ديگری به نام مديريت نياز دارد. گرایش کسب و کار الکترونیکی یکی از جدیدترین گرایش های این رشته تحصیلی می باشد که ترکیبی از دروس مربوط به فناوری اطلاعات و دروس مدیریتی را در خود جای داده است. از دروس تخصصی این گرایش می توان کسب و کار الکترونیکی، مدیریت روایط مشتری، مدیریت زنجیره تامین، دولت الکترونیک، ... را نام برد.