رتبه های برتر

رشته مدیریت بازرگانی

فارغ التحصیلان :

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

ورودی 97

عزیز راستی

سحر اکبری

آسیه حیدری

 
دانشجویان مشغول به تحصیل:
 

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

مهر98

سمیرا شیردل

طیبه مرادی

الناز لاری یزدی