رتبه های برتر

رشته روانشناسی

فارغ التحصیلان :

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

ورودی مهر96

تکتم گنجعلی

منیژه جلالی

ریحانه رخشانی نژاد

ورودی بهمن 96

حسین هراتی درویشی

مهین نارویی

فریبا هاشمزهی


 
دانشجویان مشغول به تحصیل:
 

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

مهر98

محبوبه قاسمی زاده

سپیده تفقدی سبحانی

سید حبیب اله قاضوی