رتبه های برتر

رشته کارآفرینی

فارغ التحصیلان :

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

ورودی 97

سارا شهریاری مقدم

نعمت الله سارانی

فائقه سادات طباطبایی

 
دانشجویان مشغول به تحصیل:
 

ورودی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

مهر 98

مهین زبری

میثم شاه محمدی

عبدالسلام دهواری