مهمان و انتقال


 

میهمان و انتقال

ســـازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال ضروری دانشجویان زمان ثبت ­نام متقاضیان مذکور را برای سال تحصیلی 1401-1402، بازه اول اردیبهشت ماه تا 31 اردیبهشت ماه از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اعلام می نماید.

دانشجو در صورت داشتن شرایط خاص، ضمن آگاهی از شرایط دانشگاه مبدا و مقصد بایستی با اطلاع کامل از وضعیت تحصیلی خود و شرایط ثبت نام در سامانه سجاد (سازمان امور دانشجویان) در موعد اعلام شده (اول اردیبهشت لغایت سی و یکم اردیبهشت) درخواست خود مبنی بر نوع آن (2 نیمسال مهمانی، تمدید مهمانی، مهمان دائم و انتقال) برای سال 1401-1402 ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید. 

تذکر مهم: متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ثبت نمایند.

این دانشگاه تنها تقاضاهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت عتف را بر اساس شیوه‌نامه داخلی مورد بررسی قرار می‌دهد و به درخواست‌های فیزیکی و خارج از بازه زمانی مقرر قطعاً ترتیب اثر نخواهد داد.

لازم به ذکر است نتایج درخواست‌های نقل و انتقال در زمان تعیین شده تنها در سامانه سجاد اعلام خواهد شد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان از بررسی درخواست میهمانی، تمدید میهمانی و انتقال برای نیسمال دوم سال های تحصیلی معذور می باشد و تنها درخواست تغییر رشته داخلی  از طریق سامانه گلستان بررسی می گردد.

 

اطلاعیه دانشجویان میهمان به دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای ثبت درخواست مهمانی به دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرم تعهد مهمان

شرایط بررسی و پذیرش میهمانی به دانشگاه سیستان و بلوچستان

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد - بخش مهمان و انتقال

راهنمای ثبت درخواست مهمانی به دانشگاه های دیگر و ثبت دروس مهمانی

تسویه حساب پایان نیمسال تحصیلی (دانشجوي ميهمان)