مهمان و انتقال


 

میهمان و انتقال

ســـازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال ضروری دانشجویان زمان ثبت ­نام متقاضیان مذکور را برای هر سال تحصیلی ، بازه اول اردیبهشت ماه تا 31 اردیبهشت ماه از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اعلام می نماید.

دانشجو در صورت داشتن شرایط خاص، ضمن آگاهی از شرایط دانشگاه مبدا و مقصد بایستی با اطلاع کامل از وضعیت تحصیلی خود و شرایط ثبت نام در سامانه سجاد (سازمان امور دانشجویان) در موعد اعلام شده (اول اردیبهشت لغایت سی و یکم اردیبهشت) درخواست خود مبنی بر نوع آن (2 نیمسال مهمانی، تمدید مهمانی، مهمان دائم و انتقال) ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید. 

تذکر مهم: متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ثبت نمایند.

این دانشگاه تنها تقاضاهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت عتف را بر اساس شیوه‌نامه داخلی مورد بررسی قرار می‌دهد و به درخواست‌های فیزیکی و خارج از بازه زمانی مقرر قطعاً ترتیب اثر نخواهد داد.

تذکر مهم: مهمانی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (پذیرش از طریق سوابق تحصیلی) به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (پذیرش از طریق آزمون سراسری) در صورت کسب میانگین ده درصد (10%) اول ورودی و صرفا تا سقف 40 واحد درسی در طول تحصیل و با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.

لازم به ذکر است نتایج درخواست‌های نقل و انتقال در زمان تعیین شده تنها در سامانه سجاد اعلام خواهد شد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان از بررسی درخواست میهمانی، تمدید میهمانی و انتقال برای نیسمال دوم سال های تحصیلی معذور می باشد و تنها درخواست تغییر رشته داخلی  از طریق سامانه گلستان بررسی می گردد.

نکات مربوط به دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که با مهمانی آنها به سایر دانشگاه ها موافقت شده است

 

  1. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که با مهمانی آنها به سایر دانشگاه ها موافقت شده است لازم است پس از موافقت دانشگاه مقصد از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان نسبت به "ثبت درخواست مهمانی به سایر دانشگاه ها" و ثبت دروس پیشنهادی جهت اخذ در نیمسال اول اقدام نمایند.
  2. پس از تایید فرآیند توسط دانشجو و بررسی در گروه آموزشی و دانشکده مربوطه، دانشجو می تواند نامه تاییدیه لیست دروس پیشنهادی خود را جهت ارائه به دانشگاه مقصد پرینت بگیرد.
  3. پس از پایان نیمسال در دانشگاه مقصد این دانشجویان موظف به انجام تسویه حساب و پیگیری جهت ارسال ریزنمرات خود به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند.
  4. جهت دریافت نامه تاییدیه لیست دروس برای نیمسال دوم، دانشجو با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به "ثبت درخواست مهمانی به سایر دانشگاه ها" و ثبت دروس پیشنهادی جهت اخذ در نیمسال دوم و بارگذاری ریز نمرات نیمسال اول خود در دانشگاه مقصد اقدام نماید.

این دانشجویان جهت تمایل به تمدید مهمانی بایستی در زمان فوق الذکر تقاضای تمدید مهمانی را در سامانه سجاد ثبت نمایند.

 

نکات مربوط به دانشجویان سایر دانشگاه ها که با مهمانی آنها به دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت شده است

 

  1. دانشجویان سایر دانشگاه ها که با مهمانی آنها به دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت شده است، پس از اعلام موافق دانشگاه سیستان و بلوچستان در سامانه سجاد می بایست به سیستم جامع آموزشی گلستان دانشگاه سیستان و بلوچستان به آدرس https://golestan.usb.ac.ir مراجعه نمایند و طبق فایل راهنما ثبت نام اولیه خود را به انجام رسانند.
  2. پس از پایان امتحانات نیمسال اول این دانشجویان بایستی تسویه حساب خود را از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان انجام داده و پیگیر ارسال ریز نمرات خود به دانشگاه مبدا باشند.
  3. جهت انتخاب واحد نیمسال دوم این دانشجویان باید از دانشگاه مبدا خود نامه تاییدیه دروس انتخابی خود را به اداره آموزش تحویل دهند.

این دانشجویان جهت تمایل به تمدید مهمانی بایستی در زمان فوق الذکر تقاضای تمدید مهمانی را در سامانه سجاد ثبت نمایند.

اطلاعیه دانشجویان میهمان به دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای ثبت درخواست مهمانی به دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرم تعهد مهمان

شرایط بررسی و پذیرش میهمانی به دانشگاه سیستان و بلوچستان

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد - بخش مهمان و انتقال

راهنمای ثبت درخواست مهمانی به دانشگاه های دیگر و ثبت دروس مهمانی

تسویه حساب پایان نیمسال تحصیلی (دانشجوي ميهمان)