دكتري


دكتري

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری و اعلام بسندگی زبان خارجی (فرم الف)

فرم اعلام بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری توسط استاد راهنما ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

صورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه تحصيلات تكميلي

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (دوره های آزاد - پردیس)

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (تحصیلات تکمیلی)

فرم خوداظهاري فرد جهت بازگشت به كار

فرم تعهد براي اخذ مجوز ورود به دانشگاه

تعهدنامه اصالت اثر

صورتجلسه دفاع از رساله دكتري

نظريه اصلاحات رساله دكتري

فرم ارزيابي داور قبل از دفاع رساله

نمونه فرم مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند

برگ تقاضانامه درخواست تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات کامل

تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نحوه نگارش رساله تحصيلات تكميلي در مقطع دكتري

فرم شماره یک جهت تکمیل کردن و بارگذاری در سامانه براي مصاحبه دکتري

نتیجه ارزیابی امتحان جامع

گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه

فرم های ضروری برای اخذ مجوز دفاع از رساله و صحنه دفاع

فرم گزارش چهار ماهه رساله دكتري

فرم طرح تحقيق رساله دكترا (پیشنهاده)

فرم عنوان رساله دكتري

فرم درخواست تمديد سنوات مجاز تحصيلي دانشجويان دكتري

فرم درخواست آموزشي دانشجويان دكتري

صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)

درخواست برگزاری امتحان جامع

فرم درخواست پزشکی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرم مهماني تحصيلات تكميلي

فرم های ابتدا و انتهای پایان نامه و تعهد اصالت اثر