تمدید سنوات


تمدید سنوات

به استناد آیین نامه آموزشی دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه، مدت مجاز تحصیل در این مقطع، هشت نیم سال یا چهار سال  است. در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد .دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آنها پایان یافته، لازم است طبق تقویم آموزشی از طریق منوی پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان نسبت به ثبت و ارسال درخواست "تمدید سنوات" اقدام نمایند.

  1. تمدید سنوات برای نیمسال نهم و نیمسال دهم دانشجویان مقطع کارشناسی با ایجاد و ثبت "درخواست تمدید سنوات برای بار اول و دوم دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه گلستان" از طریق پیشخوان خدمت گلستان و به شرط تایید درخواست توسط استاد شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی و با رعایت سایر شرایط و مقررات و اخذ موافقت نظام وظیفه برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه و پرداخت شهريه (برای دانشجویان روزانه و شهریه پرداز) قابل اقدام و ثبت نام دانشجوی متقاضی می‌باشد.

در صورتی که دانشجو با سنوات ارفاقی ذکر شده و به دليل داشتن شرايط خاص موفق به دانش آموختگی نگردد و ادامه تحصیل ایشان از لحاظ مقررات آموزشی منعی نداشته باشد، دانشجو می تواند درخواست تمدید سنوات به مدت دو نیمسال دیگر را از شورای موارد خاص دانشگاه نماید.

بررسی شرایط آموزشی هر دانشجو، جزو وظایف خود دانشجو می باشد؛ لذا ارائه درخواست جهت بررسی پرونده در شورای موارد خاص (بر اساس مستندات و مدارک ارائه شده) توسط شخص دانشجو ضروری است. دانشگاه وظیفه ای در قبال کنترل شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کمیسیونی ندارد. در صورت عدم اقدام و ارائه درخواست و مدارک به موقع، طبق آئین نامه آموزشی، دانشجوی فاقد مجوز ادامه تحصیل از سوی شورای موارد خاص دانشجوئی، از ادامه تحصیل محروم و اخراج آموزشی می شود.

  1. درخواست تمدید سنوات برای نیمسال یازدهم و نیمسال دوازدهم دانشجویان کارشناسی با ایجاد و ثبت "درخواست تمدید سنوات برای بار سوم و چهارم دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه گلستان" از طریق پیشخوان خدمت گلستان و به شرط تایید درخواست توسط استاد راهنما، مدیر گروه آموزشی، معاونت آموزشی دانشکده و شورای موارد خاص دانشگاه و با رعایت سایر شرایط و مقررات و اخذ موافقت نظام وظیفه برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه و موارد مربوط به دانشجویان روزانه/شهریه پرداز، قابل اقدام می‌باشد.

تذكرات مهم

  • با توجه به زمان بر بودن روند بررسی پرونده در شورای موارد خاص، لازم است دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل را دارند ملزم هستند درخواست تمدید سنوات و مدارک لازم را حداقل دو ماه قبل از شروع ترم بعد، از طريق سیستم گلستان ثبت، تایید و پیگیری نمایند.
  • بر اساس قوانین آموزشی، دانشجویانی که پس از پایان نیمسال دوم سال تحصیلی از نظر قوانین آموزشی اخراج مي گردند (اتمام سنوات و اخراج مشروطی) برای ادامه تحصیل نیاز به اخذ مجوز ادامه تحصيل از شورای موارد خاص دانشگاه خواهند داشت. لذا دانشجو بدون مجوز ادامه تحصيل از شورای موارد خاص، مجاز به اخذ واحد در تابستان نمي باشند. در صورت عدم توجه به اين مهم، کلیه واحدهای گذرانده شده دانشجو در تابستان بلااثر گردیده و دانشجو  مکلف به اخذ مجدد آن دروس می باشد.
  • ثبت درخواست و ارسال مدارك لزوما به معنی موافقت با درخواست نیست. شوراي بررسي موارد خاص پس از رویت نظر گروه آموزشي و بررسی کلیه مدارک دانشجو، تصمیم گیري خواهند نمود.
  • اعمال رای موافق شورای موارد خاص حداکثر تا 3 هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی امکان­ پذیر است، در غیر این صورت ادامه تحصیل دانشجو (در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه) به نیمسال آتی موکول می ­شود. بر این اساس دانشجو موظف است بر اساس تقویم اموزشی و حداکثر قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.
  • انتخاب واحد دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز ایشان به پایان رسیده، زمانی امکان پذیر خواهد بود که مجوز لازم توسط مرجع ذیصلاح صادر و پیش از پایان بازه انتخاب واحد به مدیریت امور آموزشی اعلام گردد.
  • دانشجویان مهمان دائم دارای معافیت تحصیلی که بیش از 5 سال از سنوات تحصیل آنان در مجموع دانشگاه مبدا و دانشگاه سیستان و بلوچستان به اتمام رسیده است، لازم است در اسرع وقت نسبت به "درخواست سنوات ارفاقی (نظام وظیفه)" و "سنوات اضافی (کمیسیون موارد خاص)" در دانشگاه مبدا اقدام نمایند.
  • در شرایط خاص، در صورت نیاز به تمدید سنوات دانشجويان مقطع  كارشناسي از نيمسال سيزدهم به بعد، لازم است درخواست دانشجو از طريق سامانه سجاد (سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري) به نشانی http://portal.saorg.ir ثبت گردد.

 

فرآیند تمدید سنوات برای بار اول(نیمسال نهم) و دوم (نیمسال دهم) (مقطع کارشناسی)

فرآیند تمدید سنوات برای بار سوم (نیمسال یازدهم) و چهارم (نیمسال دوازدهم) (مقطع کارشناسی)

تمدید سنوات نیمسال سیزدهم به بعد

درخواست صدور مجوز سنوات ارفاقی از نظام وظیفه