صدور ابطال معافیت تحصیلی


DDR Menu

صدور ابطال معافیت تحصیلی

دريافت نامه ابطال معافيت تحصیلی

به اطلاع كليه فارغ التحصيلان پسر كه مشمول نظام وظيفه هستند، مي رساند با توجه به اين كه امور معافيت تحصيلي آنها توسط دفاتر پليس +١٠ انجام مي شود ، لازم است پس از انجام تسويه حساب و دريافت نامه ابطال معافيت تحصيلي خود از اداره كل آموزش، با در دست داشتن نامه ابطال معافيت تحصیلی  شخصا به دفاتر پليس +١٠ مراجعه نمايند.

 عواقب ناشي از عدم دريافت نامه ابطال معافيت و پيگيري امور مربوط به آن به عهده شخص فارغ التحصيل خواهد بود.

مراحل دریافت نامه ابطال معافیت تحصیلی برای سازمان نظام وظیفه برای دانش آموختگان با وضعیت نظام وظیفه مشمول یا معافیت تحصیلی

 1. تسویه حساب کلی با دانشگاه پس از آخرین قفل نمره (مراجعه به سیستم گلستان و تکمیل گزارش ۵۲۲ )
 2. مراجعه به حفاظت فیزیکی دانشگاه جهت ابطال کارت دانشجویی
 3. ارسال درخواست صدور ابطال معافیت تحصیلی از طریق منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان مسیر درخواست دانشجو
 4. ارسال مدارک فارغ التحصیلی توسط دانشکده به آموزش كل
 5. بررسی مدارک پذیرشی توسط اداره پذیرش
 6.  ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان
 7. بررسی کلی پرونده توسط کارشناس اداره دانش آموختگان و صدور و بارگذاری ابطال معافیت در سیستم گلستان
 8.   اخذ مدرک ابطال معافیت از دبیرخانه آموزش کل

مراحل دریافت نامه ابطال معافیت تحصیلی برای سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان انصرافی و اخراجی با وضعیت نظام وظیفه مشمول یا معافیت تحصیلی

 1. ارسال درخواست انصراف و یا اخراج توسط دانشکده به آموزش كل
 2. مراجعه به حفاظت فیزیکی دانشگاه جهت ابطال کارت دانشجویی
 3. مراجعه به سیستم گلستان و تکمیل گزارش ۵۲۲ (تسویه حساب کامل با دانشگاه)
 4. صدور و ثبت حکم انصراف و یا اخراج از اداره ثبت نام آموزش كل
 5. ارسال درخواست ابطال معافیت تحصیلی از منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان مسیر درخواست دانشجو

 

صدور ابطال معافیت تحصیلی